Codi – Hajaja vypráví – Vodník Čepeček – Václav Čtvrtek (CD)

Dalším zástupcem mluveného slova bude v úterý 8. března 2011 v Edici Českého rozhlasu, kterou nabízí vydavatelství Codi, opět CD z Hajaja vypráví. Tentokrát je to Vodník Čepeček z pera Václava Čtvrtka za 59,- Kč (doplněný o další vodnické příběhy).  

  

Václav Čtvrtek: Vodník Čepeček – O jednom hodném a spravedlivém vodníkovi, který se vždy řádně postaral o svůj rybník a jeho obyvatele

Vypráví Vlastimil Brodský

 

Vodník Čepeček si spokojeně hospodařil ve svém rybníce, učil kapříky mlčet a pěstoval jim korejšky, aby nehladověli, honil prohřátou vodu k leknínům aby nenastydly, každý večer ladil housličky a hrál rusalkám, aby jim šlo pěkně tancování, a hrál taky vodě, aby spořádaně plynula a neškodila. S každým vycházel přátelsky, jen s lakomým mlynářem Škrábkem, zlatníkem Granátkem a nenechavým hrabětem a rozmarnou hraběnkou ne. Však je za jejich zlobu a škodolibost po vodnicku odměnil!

 

01. Jak vodník Čepeček seděl na vrbě a bábe Hejhalce podmoklo pod kolenama – 5:38

02. Jak vodník Čepeček zařídil mlynářovi Ouchlebovi Stálou vodu – 6:15

03. Jak vodník Čepeček vínu poručil – 6:08

04. Jak se vodník Čepeček přeměnil v kapra – 6:32

05. Jak vodník Čepeček hodoval v hrachovém záhonu – 6:46

06. Jak vodník Čepeček ztratil knoflík – 6:34

07. Jak vodník Čepeček šel do městečka pro klobouk – 6:21

 

O čtyrech vodnických oplátkách vodníka Žabírka

 

08. Jak vodník Žabírko bojoval se štikou Hordáblí – 6:21

09. Jak se vodník Žabírko ocitl v hrnci u chalupníka Kubečka – 7:40

10. Jak vodník Žabírko zaléval kytky chalupníkovi Kubečkovi – 9:35

 

Obrázek namalovala Marcela Walterová, podle kreslených večerníčků Miloše Nella.