Amercom – Velké bitvy historie (32. díl) – Arnhem 1944

Amercom se ve zveřejněném seznamu chystaných titulů na předchozích obálkách v ediční řadě Velké bitvy historie omezil v podstatě na 2. světovou válku, čest výjimkám (občas i něco z té první). Ve čtvrtek 14. dubna 2011 bychom se měli dočkat dalšího ve fólii společně zataveného DVD a knihy s pořadovým číslem 32 a názvem Arnhem 1944 za obvyklých 99,90 Kč.

Jako vždy pár předběžných informací z polských zdrojů, kde je tento díl číslem 37 v polské řadě Wielkie Bitwy II Wojny Światowej.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

Obal polského DVD 

A opět tedy překlad z toho, co uvádějí polské zdroje o dalším díle:

Arnhem 1944 – Příliš vzdálený most

Rozhodnutí o provedení "Market Garden", největší výsadkové operace ve druhé světové válce, bylo kontroverzní záležitostí. Pokus obsadit mosty přes řeku Rýn pomocí odvážného útoku parašutistických jednotek, které měly následně využít pozemní jednotky, byl ohromným rizikem. Pokud by se operace podařila, umožnila by Spojencům ukončit válku ještě na konci roku 1944. V opačném případě se daly očekávat obrovské ztráty – a ty nakonec byly skutečně velmi vysoké.

Kniha podrobně popisuje plánovací fáze operace a její následný průběh. Autor Stehpen Badsey pečlivě analyzuje důvody, proč – podle jeho názoru – operace "Market Garden" byla od začátku odsouzena k nezdaru.

Polské DVD podle náhledu obalu obsahuje další dokument z řady Barvy války: Ztracené důkazy – Operace Market Garden v délce 45 minut.

Ztracené důkazy 

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD 

Film Ztracené důkazy: Operace" Market Garden " prezentuje s použitím moderní grafiky, originálních fotografií, výpovědí svědků a vyjádření historiků a odborníků na toto téma, největší vzdušnou operaci v dějinách – "Market Garden". Jejím cílem bylo obsadit mosty přes Rýn, což mělo Spojencům umožnit rychle obsadit Německo a ukončit válku už v zimě roku 1944. Bohužel se ukázalo, že téměř nic nešlo podle plánu. Hlavním problémem kromě nerealistických předpokladů byla přítomnost neočekávaných německých jednotek, které zde právě prodělávaly reorganizaci po nasazení na východní frontě. Tyto elitní a velmi dobře organizované jednotky kladly Spojencům nečekaný a efektivní odpor…

Zadní strana polského DVD 

Teď se tedy jen obávat, aby dokument nebyl nahrazen již jednou vydaným jiným z Edice II. světové války, jak se už párkrát stalo… Obavy se naštěstí ukázaly liché, navíc zadní strana knihy uvádí další plánovaná pokračování až k pořadovému číslu 37.

 

Oficiální text: Kontroverzní operace Market – Garden byla jednou z nejodvážnějších operací druhé světové války. Hluboký průnik tankové kolony spojený se vzdušným výsadkem velkého stylu měl rozhodujícím způsobem prorazit německou obranu. Kdyby operace uspěla, mohla válka skončit ještě v roce 1944. Kombinovaný úder však selhal a nedosáhl svých cílů. Tento film v souvislostech popisuje heroickou obranu britských parašutistů, odvážné pokusy britských tankistů o průlom, ale i sebevražedmé překročení řeky Waal příslušníky 82. výsadkové divize.  

Kniha Arnhem 1944 – Operace Market-Garden (Arnhem 1944 – Operation Market Garden) autora Stephena Badseyho je z roku 1993. Překlad Zdenko Maršálek. Popisuje heroickou obranu britských parašutistů, kteří se drželi devět dnů namísto slibovaných dvou. Po boji se dvěma tankovými divizemi SS, které v prostoru operace Spojenci nečekali, se zbytky parašutistů stáhly za Dolní Rýn. Utrpěli však těžké ztráty – z 10 000 vojáků se jich zachránilo jen 2 000.

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: polské vydání 45 minut (45:01)

Původní název: The Lost Evidence: Operation Market Garden

Menu DVD 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

 

Nastavení zvuku a titulků 

 

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný