Lidové noviny – Kniha knih – Bible pro malé a velké – Starý zákon (2 CD)

Jako kdyby jedno provedení denně na pultech nestačilo, v úterý 29. listopadu 2011 dorazila ještě jedna bible. Tentokrát ve zvukové podobě, jak ji v roce 2008 nabízely Lidové noviny – zpět v prodeji jsou 2 CD Kniha knih – Bible pro malé a velké – Starý zákon za 149,- Kč.

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih.

 

55 Biblických příběhů na 2 CD ze "STARÉHO ZÁKONA" vyprávějí: Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička a Jan Potměšil. 

CD 1:

01. Radovan Lukavský – Stvoření – 3:49

02. Radovan Lukavský – Zahrada Eden – 3:35

03. Radovan Lukavský – Kain a Ábel – 2:23

04. Radovan Lukavský – Noe a jeho archa – 2:40

05. Radovan Lukavský – Potopa – 3:17

06. Radovan Lukavský – Babylónská věž – 2:44

07. Radovan Lukavský – Abramovo putování – 3:50

08. Radovan Lukavský – Abram, Sáraj a Hagar – 5:08

09. Radovan Lukavský – Sodoma a Gomora – 4:53

10. Ondřej Vetchý – Abrahamovi dva synové – 2:20

11. Ondřej Vetchý – Obětování Izáka – 2:08

12. Ondřej Vetchý – Izák a Rebeka – 2:24

13. Ondřej Vetchý – Ezau a Jákob – 4:02

14. Ondřej Vetchý – Jákob a Ráchel – 1:59

15. Ondřej Vetchý – Jákob se žení – 2:37

16. Ondřej Vetchý – Jákobův návrat – 2:34

17. Ondřej Vetchý – Josefovy sny – 2:39

18. Ondřej Vetchý – Josef v otroctví – 2:25

19. Ondřej Vetchý – Faraónovy sny – 2:15

20. Ondřej Vetchý – Josef nejvyšším správcem – 2:34

21. Ondřej Vetchý – Benjamín a stříbrný pohár – 3:10

22. Libuše Šafránková – Mojžíš v rákosí – 2:35

23. Libuše Šafránková – Mojžíš je povolán bohem – 4:06

24. Libuše Šafránková – Mojžíš varuje faraóna – 2:47

25. Libuše Šafránková – Egyptské rány – 4:19

26. Libuše Šafránková – Desátá rána – 2:32 

CD 2:

01. Libuše Šafránková – Přechod přes rákosové moře – 4:28

02. Libuše Šafránková – Bůh ochraňuje Izraelce – 2:23

03. Libuše Šafránková – Mojžíš dostává boží zákony – 2:11

04. Libuše Šafránková – Zlaté tele – 3:19

05. Ladislav Mrkvička – Zaslíbená země – 2:45

06. Ladislav Mrkvička – Racheb a zvědové – 1:16

07. Ladislav Mrkvička – Bitva o Jericho – 3:27

08. Ladislav Mrkvička – Samson a lev – 3:40

09. Ladislav Mrkvička – Samson a Delíla – 2:59

10. Ladislav Mrkvička – Samson v chrámu – 1:45

11. Ladislav Mrkvička – Samuel je povolán sloužit bohu – 2:58

12. Ladislav Mrkvička – Saul, první král Izraelců – 3:05

13. Ladislav Mrkvička – Saulův pád – 2:40

14. Ladislav Mrkvička – Bůh si vyvoluje Davida – 2:18

15. Ladislav Mrkvička – David a Goliáš – 2:50

16. Ladislav Mrkvička – Saul se obrací proti Davidovi – 2:40

17. Ladislav Mrkvička – Psanec David – 2:37

18. Ladislav Mrkvička – Saulova smrt – 2:55

19. Ladislav Mrkvička – Ať žije král – 1:51

20. Ladislav Mrkvička – Moudrost krále Šalamouna – 2:52

21. Ladislav Mrkvička – Šalamounův chrám – 1:35

22. Ladislav Mrkvička – Elijáš v poušti – 2:28

23. Ladislav Mrkvička – Izraelci se obracejí proti bohu – 2:49

24. Ladislav Mrkvička – Elijášova poslední cesta – 2:05

25. Jan Potměšil – Jeremjáš a hrnčířský kruh – 3:21

26. Jan Potměšil – Izraelci v zajetí – 2:26

27. Jan Potměšil – Zlatá socha – 4:47

28. Jan Potměšil – Belšasarova hostina – 1:21

29. Jan Potměšil – Daniel v jámě lvové – 2:17