Codi – Bible 3

V úterý 13. prosince 2011 je na pultech další disk původního kompletu s obrazovým zpracováním Bible, vydavatelství Codi nabízí třetí díl za 99,- Kč

Slovo "Bible" pochází z řeckého "Biblos", tj. knihy. Zpracování "BOŽSKÉ KNIHOVNY", jak se v některých obdobích nazývala, probíhalo asi 1 600 let. Bible se skládá ze dvou částí: STARÉHO a NOVÉHO ZÁKONA, což jsou názvy, které se používají od konce 2. století po Kristu a znamenají "ODKAZ" či "ZÁKON", tedy smlouvu mezi Bohem a jeho lidem.

STARÝ ZÁKON je odrazem náboženské paměti lidu Izraele. Odhalení a zjevení, která Hospodin učinil svým vyvoleným, se po dlouhou dobu předávala ústně z generace na generaci, až byla nakonec zachycena písemně.

NOVÝ ZÁKON líčí příchod Mesiáše a dílo Ježíše Krista od počátku až po jeho smrt a vzkříšení. Apoštolové a učedníci to zachytili písemně, čímž vznikla "EVANGELIA". 

 

SKUTKY SVATÝCH APOŠTOLŮ, sepsané lékařem svatým Lukášem, pak líčí počátky křesťanského hnutí až po Pavla, který původně byl horlivým zastáncem doktrín písem a farizeů a ze kterého se z milosti Boží stal jeden z nejvěrnějších Ježíšových následovníků.

Kapitoly na DVD:

01. Narození a dětství Ježíšovo

02. Jan Křtitel, hlas volajícího na poušti

03. Ježíš povolává své učedníky

04. Ježíš začíná své působení

05. Ježíš uzdravuje nemocné

06. Ježíš, Mistr 

Podrobně jsme informovali v době vydání celého kompletu zde.

Údaje o DVD:

Délka: 157 minut

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: žádné

Obraz: barevný PAL DVD9 4:3

Bonus: žádný