Filmexport Home Video – Psohlavci

Filmexport Home Video ve středu 21. března 2012 nabídne historické drama Psohlavci za 99,- Kč. Druhé, tentokrát již barevné zpracování románu Aloise Jiráska o vzpouře Chodů proti cizáckému šlechtici.

„Lomikare, Lomikare. Do roka a do dne zvu tě Lomikare na Boží súd."

Barevný film podle stejnojmenného románu Aloise Jiráska zpracovává známou historii vzpoury statečných Chodů, vedených Janem Sladkým Kozinou a Matějem Přibkem, proti násilnickému tyranství cizáckého šlechtice Wolfa Maxmiliána Lamingena z Albenreuthu, který je v Jiráskově předloze uváděn jako Lamminger, lidově zvaný Lomikar. Tento bavorský šlechtic v letech 1621 a 1630 obdržel chodské vsi a doposud svobodní Chodové pak byli v roce 1668 prohlášeni za poddané, což mezi nimi vzbudilo velkou nevoli.

Šumavské hranice střežili od nepaměti Chodové, kteří za tuto službu získali svobodu. Podléhali přímo králi. Po bitvě na Bílé hoře však byli prodáni říšskému radovi Lamingenovi zvanému Lomikar, který jejich práva neuznal a nutil je do roboty. Chodové se bouří, spoléhají na pergameny, které jim v minulosti zaručovaly svobodu. Po boji o staletou lípu se Lomikar zmocní pergamenů a spálí je. Dva nejdůležitější však předtím uschovala matka Jana Sladkého Koziny. S nimi se chodská deputace vypraví hledat spravedlnost nejprve do Vídně. Když neuspějí, obrátí se k pražskému apelačnímu soudu. Ani tady se nedovolají a navíc Kozina, Čtverák a Hrubý jsou uvězněni. Ostatní jsou přinuceni podepsat přísahu poslušnosti Lomikarovi. Na Chodsku Matěj Příbek zorganizuje povstání, zradou rychtáře Syky jsou však Chodové poraženi. Jejich vesnice je vypálena a Chodové, žalářovaní v Praze, jsou odsouzeni k smrti. 27. listopadu 1695 byla poprava vykonána. Kozina před smrtí vyzve Lomikara na boží soud – do roka a do dne. Po roce se na hostině Lomikar vysmívá Kozinově kletbě, při přípitku však klesne mrtev.

Na csfd.cz 62 procent: Kdyby to nebyl Frič, těžko soudit, jak by ten budovatelsko-optimistický přepis asi dopadl. Takhle se z toho stal snesitelný velkofilm.

Žánr: Historický / Drama

Země původu: Československo

Rok vzniku: 1955

Délka: 88 minut

Kinopremiéra v ČR: 25. března 1955

Režie: Martin Frič

Asistent režie: Rudolf Jaroš, Jaroslav Pour, Marie Hejzlarová

Námět: Alois Jirásek (román Psohlavci)

Scénář: Martin Frič, Otakar Kirchner, Jiří Mařánek

Produkce: Ladislav Terš

Hudba: E. F. Burian, instrumentace – Vlastimil Pinkas

Kamera: Jan Stallich

Asistent kamery: Bohumil Hába, Václav Hojda

Střih: Jan Kohout

Zvuk: Josef Zora

Kostýmy: J. M. Gottlieb, Aša Matějovská, J. Fifková

Masky: Gustav Hrdlička

Architekt: Bohuslav Kulič

Choreografie: Oldřich Stodola, Zora Šemberová

Odborný poradce: PhDr. Jaroslav Kramařík /národopis/, major Jan Pulkrábek /vojenský/, J. M. Gottlieb

Společnost: Studio uměleckého filmu

Hrají: Zdeněk Štěpánek (komentář), Vladimír Ráž (Jan Sladký, zvaný Kozina), Jana Dítětová (Hančí, Kozinova žena), František Kovářík (rychtář Kryštof Hrubý z Draženova), Jarmila Kurandová (Kozinova matka, Kryštofova sestra), Zdeněk Štěpánek (Kozinův děd), Ladislav Pešek (dudák Jiskra Řehůřek), Jiřina Steimarová (Dorla, Jiskrova žena), Jaroslav Průcha (Matěj Příbek), František Smolík (starý Příbek, Matějův otec), Jana Štěpánková (Manka, Matějova dcera), Bohumil Švarc (Pavel Šerlovský, Mančin ženich), Jiří Dohnal (rychtář Adam Ecl, zvaný Čtverák), Radovan Lukavský (rychtář Syka), Jaroslav Vojta (Pajdár z Pocínovic), Miloš Nedbal (Wolf Maxmilián z Albenreuthu, zvaný Lomikar), Marie Brožová (Lomikarova žena), Marta Fričová (Barbora, Lomikarova dcera), Věra Váchová (Marie, Lomikarova dcera), Miloš Kopecký (správce Koš), Oldřich Lukeš (trachtýř Just), Bedřich Vrbský (hrabě Šternberk), Jan Werich (rychtář z Pocínovic), Josef Gruss (hrabě z Vrtby), Ladislav Boháč (JUDr. Strauss), Bohumil Machník (purkrabí), Felix le Breux (plukovník Stambach), Bohuš Hradil (Chod), Josef Beyvl (přísedící Paroubek), Jan S. Kolár (soudce), Miroslav Svoboda (muž s listinou), Vladimír Leraus (soudce), Karel Pavlík (Psůtka z Postřekova), Lubomír Lipský (muž čtoucí rozsudek), Bedřich Bozděch (Josef Němec z Medákova), František Holar (Lomikarův voják), Josef Hlinomaz (dráb), Vlastimil Brodský (sekretář u soudu), Štěpán Bulejko (důstojník), Miroslav Ježek (dítě), Vladimír Klemens (kurýr), Josef Bartůněk (císařský úředník), Otto Tutter (šlechtic), Ladislav Gzela (setník), František Suk (správce), Ladislav Kulhánek (Chod), Alexej Solmar (prokurátor), Erik Zámiš (soudní úředník), Stanislav Langer (otec Wolfa Maxmiliána z Albenreuthu), Otto Čermák (rychtář), Jaroslav Orlický (host), Mirko Čech (konšel), Jarmil Škrdlant (Chod), Antonín Dvořák (přísedící), František Miroslav Doubrava (Chod), Jana Zahradníčková (tříletá Hanálka), Miloš Vavruška (Chod), T. Jaroš

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: česky pro neslyšící

Obraz: barevný PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný