Filmag speciál – leden/únor 2013

Jednou za čas si dopřeji ten výjimečný luxus a zmíním po dlouhé době jeden z mála časopisů s přílohami, držících se na trhu zuby nehty. Mám rád letadýlka i druhou světovou, a tady došlo k průniku množin. Ve středu 30. ledna 2013 vyšlo další číslo "originálního novodobého časopisu o válce s DVD" Filmag speciál – leden/únor 2013 za lidovou cenu 79,90 Kč včetně dvou přiložených disků. Na titulní stránce lze číst hesla – Vojenské letectvo a obrana vlasti, Achillova pata československé branné moci, Organizace leteckých pluků.

Oficiální info:

Pravděpodobně v novodobých českých vojenských dějinách nenalezneme frekventovanější téma než problematiku branné pohotovosti státu na podzim 1938 a kapitulaci československé politické reprezentace před mezinárodním velmocenským diktátem. Každoroční spory mezi zájemci o dané události kulminují v letech, kdy na posledním místě letopočtu stojí osmička či trojka.

Také letos lze očekávat nové kolo této diskuse, neboť v měsíci září si připomeneme 75. výročí tragických událostí. O branné pohotovosti státu na podzim 1938 toho bylo napsáno mnoho, přičemž kvalita podávaných informací je proměnlivá. Odborných prací, jež by se dokázaly vypořádat s celým tématem, máme jako šafránu. I když se to zdá být neuvěřitelné při tom množství potištěného papíru na dané téma, patří problematika branné pohotovosti státu na podzim 1938 zcela jistě mezi bílá místa našich vojenských dějin.

Nejinak je tomu v prezentaci tehdejšího vojenského letectva a jeho připravenosti vést bojové akce na obranu vlasti. Na dané téma je k dispozici souhrnná studie, vydaná před pěti lety vojenskými historiky Pavlem Minaříkem a Pavlem Šrámkem, a studie, srovnávající jednotlivá vojenská letectva evropských států, na níž se před 25 lety podílel autor těchto řádků. Obě tyto práce však mají charakter sondy, zabývající se situací na konci září 1938, další vývoj v nich zachycen není.

Filmag Speciál se bude snažit nedostatek informací odstranit a představí naše vojenské letectvo v celém období branné pohotovosti státu na podzim 1938. Předpokládá se, že právě vojenské letectvo bylo onou pověstnou Achillovou patou československé branné moci. Na tomto názoru je mnoho pravdy, ale nemá obecnou platnost. Příslušníci letectva československé branné moci prošli za pouhých dvacet let, jež jim historie dosti sobecky vymezila, dlouhou cestu. V onom klíčovém okamžiku ale udělali vše možné (a zčásti i nemožné), aby při obraně vlasti obstáli se ctí. Minimálně si tedy zaslouží, abychom o jejich činech věděli.

Čtěte v časopise Filmag Speciál. Soutěžte s námi. Získejte DVD zdarma!  

Přiloženými DVD jsou tituly (alespoň v mém případě):

Kronika bombardéra 

2. světová válka – svět v konfliktu 2. DVD 

Zda je tomu tak všude, nemohu ověřit, u nás jsem měl v ruce jen dva výtisky se stejnou přílohou. Teď ještě aby vydavatel do příštích magazínů přidal přílohou disky tak, abych třeba seskládal celý dokumentární cyklus :-)

Autorem textů je podle tiráže PhDr. Jiří Fiedler, Ph.D., jehož jméno by nemělo být neznámé těm, kdo kupovali cyklus Velké bitvy historie od Amercomu – mnoho textů přeložil či redigoval. Magazín nemá číslované strany, ale nelenil jsem a bez obálky jich napočítal 32, z nichž dvě prostřední zabírá reklama na e-shop společnosti Řitka video, jinak samý text a fotky.

A příště, 20. února 2013, by tématem mělo být Bojové nasazení československého letectva…