BH Promo – Byl jednou jeden člověk (6 DVD)

V sobotu 15. listopadu 2008 vychází na šesti DVD francouzský animovaný seriál Byl jednou jeden člověk. Cena 299,- Kč. Baleno v boxu na 6 DVD a to vše ještě v papírové krabičce. Vydavatelem je BH Promo.

Animovaný seriál o 26 dílech, které vám představí evoluční vývoj člověka od vzniku planety Země, po člověka současného.

Každý díl představí různá historická období člověka od prvopočátků až do naší současné doby.

Děj každého dílu se rozvíjí kolem členů jedné rodiny. Tyto postavy se objevují v různých prostředích jednotlivých dílů, včetně příslušných kostýmů, okolností a způsobu života lidí té dané doby a ukazují nám každodenní život v dané době.

Cílová skupina diváků seriálu:

Děti předškolního věku budou uchváceny barvitými osobnostmi postav, živým dějem a zábavnými příhodami. Děti školního věku zaujme rychlý spád příběhů, související informace o dané době a zejména humorné pojetí důležitých událostí doby jednotlivých dílů. A rodiče, stejně jako všichni dospělí všech věkových skupin, ocení kvalitu a kouzlo celého seriálu.

Technické zpracování seriálu:

Kreslený film vyrobený klasickým způsobem, který je však místy proložen skutečnými obrazy a reálnými filmy, do kterých vstupují naše postavy: například do opevněného hradu, který ožívá; nebo vidíme kresleného da Vinciho, který provádí poslední tahy štětcem na skutečném obraze, nebo také naše kreslené postavy stavějí kopuli baziliky sv. Petra v Římě a to je překryto obrazem skutečné baziliky sv. Petra. Časové údaje jednotlivých dob, jsou vždy uvedeny v hodinách, umístěných v levém rohu obrazu dost dlouho, aby bylo možné si letopočet přečíst. Změny těchto časových údajů zajišťují velkou flexibilitu zobrazení plynutí času.


Pozadí a vznik seriálu
:

Téměř 12 hodin animovaného filmu! Toto dílo, které pokrývá tak rozsáhlé téma, představuje celé roky práce. Ale jakýkoliv menší rozsah by přinesl pouze povrchní výsledek a ne důkladné zpracování tohoto tématu, jakým vývoj člověka bezpochyby je.

V prvním dílu seriálu uvidíte stručný nástin počátků vývoje člověka, další tři epizody se zabývají pravěkem, čtvrtá úrodnými údolími, pátá prvními říšemi, šestá Řeckem, sedmá Římem. Pak se dostáváme do současné historie, která je zpracována v osmnácti epizodách. V posledním díle se posuneme ze současnosti do budoucnosti, a to už je samozřejmě jen fantazie či „sci-fi“, nebo spíše pohled autora seriálu pana Alberta Barillé na blízkou budoucnost. Všechny ostatní díly se však zabývají skutečnými událostmi z naší lidské historie.

Proč seriál vznikl a proč bude uveden v České Republice do prodeje:

Primárním účelem prodeje seriálu je samozřejmě zábava, a to nejen pro děti, ale také pro dospělé. Druhotným účelem, neméně důležitým je také poučení o lidské historii. Fakt že dítě nemusí studovat učebnici, ale shlédne poměrně krátké díly, které upoutají jeho pozornost, je jednou z velkých předností a výhod tohoto animovaného seriálu z francouzské dílny, ve které také vznikl také neméně známý a oblíbený seriál o lidském těle Byl jednou jeden život.

Základní myšlenkou každého téměř půlhodinového dílu je vždy popis některé z nejvýznamnějších událostí té dané doby, ve které se odehrává děj jednotlivých dílů. Příběh se rozvíjí kolem zábavného děje a gagů, s jejichž pomocí nám připadá život našich předků bližší a dobře známý.

„Hrdinové tohoto seriálu ale nejsou hrdiny naší historie – těch jsou plné učebnice. Naším záměrem bylo zobrazit každodenní život obyčejných lidí, kteří se potýkají s materiálními i sociálními problémy typickými pro jejich dobu. Naši hrdinové seriálu, postavy které nás provázejí každým dílem, jsou vlastně obyčejnými lidmi, kteří nestojí v čele převratných historických událostí, ale byli, dá-li se to tak říci, pouze v jejich stínu a svou existencí historii umožnili.“

Začínáme pravěkem a postupujeme od středozemních ostrovů přes jih Evropy dále na západ a sever. Potom přeskočíme na americký kontinent a Asii, kterou však poznáme pouze okrajově.

Bojování lidí mezi sebou uvidíme často, v jednotlivých dílech se střídající vítězství a porážky, které však nedílně patří k lidské historii.

Technický pokrok, představuje řadu vítězství a také rychlé překračování hranic lidských možností.

Sociální boje, Země již není středem vesmíru, králové již nevládnou na základě práva z vůle boží a i prostý člověk se může dostat k moci. Zůstane však i nadále prostým člověkem?

Neustálé změny, prostupující životy lidí v různých dobách: a pak globalizační vlny, které vynášejí k vrcholům lidi nebo události a jak čas plyne, Země je vyčerpaná a svázaná. Globalizace a moderní technický pokrok jsou rychlejší a rychlejší a nesou k vrcholům moci, k řízení historie, jen několik jedinců.

„Potom zavládne strach. Co když zítřek přinese nového Nera nebo Hitlera? … tak vzdáleného našemu milému příteli Maestrovi, obyčejnému člověku, tobě, mně …“

Albert Barillé

Představení hlavních postav seriálu:

Petr, otec, je obyčejným mužem, který žije v určité době.
Petra, matka, charakteristická roztomilým chováním za ním je však uzavřená jako pevnost.
Péťa, živý a zvědavý chlapec, který chce všechno vyzkoušet.
Petruška, usoužená dívka s hlavou stále v oblacích kromě situací, kdy se rozčílí, to se pak umí také pěkně ozvat.
Silák, je přítel, nešikovný ale hodný, který má víc svalů než rozumu.
Maestro, starý moudrý muž, který vždy přijde s nějakým nápadem.
Neřád, nikdy s ničím nesouhlasí a vždycky má opačný názor. Charakterizuje spíše negativní postavu, která má v úmyslu vždycky někde škodit.
Skřet, je takový zlý duch, který se vždy plíží za Neřádem a podporuje ho svými uštěpačnými poznámkami a nekalými myšlenkami.

Země původu: Francie
Originální název: Il était une fois l’homme
Rok vzniku: 1978
Režie: Albert Barillé
Animační studio: Procidis
Dabing: Česká televize 1995
Vypravěč: Jiří Zavřel