Legendy českého filmu – Jan Hus

Osobnost Jana Husa je jednou z těch, která podléhá v průběhu dějin různým výkladům a interpretacím. V sobotu 17. ledna 2009 vychází v edici Legendy českého filmu barevný historický film Otakara Vávry z roku 1954 – Jan Hus, ve kterém byl Hus vylíčen jako revolucionář a bojovník za práva sociálně utlačovaného lidu.

Betlémské kapli naslouchají tisíce Pražanů kázání Mistra Jana Husa, jenž otevřeně pranýřuje zlořád a nepravosti v církvi. V kapli je i královna Žofie, manželka českého krále Václava IV. Jeho kázání jsou mnohým trnem v oku. Papež Jan XXIII. vyhlašuje nejtěžší církevní kletbu nad Husem a nad Prahou, dokud v ní bude Hus přítomen. Hus se tedy uchyluje na Kozí Hrádek, kde však dále rozšiřuje svá učení. Papež posílá poselství Václavu IV. a požaduje postavit Husa před církevní koncil v Kostnici.

V době, kdy žil Jan Hus, to lidé neměli jednoduché. Nevycházely žádné bulvární deníky a časopisy ani levná DVD. Takže lidé měli úplně jiné zájmy, namísto starostí kdy už konečně vyjde třetí díl Haló, haló, nebo jestli se zase zdraží benzín,  se lidé zabývali jinými problémy, například jak nejlépe spasit svou duši, a zda je správnější přijímat pod jednou či podobojí způsobou. 

Jan Hus byl člověk, který byl do celého tohoto procesu aktivně zapojen jako katolický kněz. A byl to člověk, který nebral život tak jak šel, aůe snažil se nad během světa přemýšlet. Jak již bylo řečeno, jeho osobnost podléhala v různých dobách různým výkladům a z tohoto hlediska bychom ho mohli nazvat jako osobu kontroverzní.  Mu samotnému je to již asi jedno, protože jeho popel se již před staletími rozptýlil po vodách řeky Rýna. Ale ať chceme či nechceme, jeho učení a myšlenky ovlivnili tehdejší svět i politiku. 

Je-li osobnost Husa rozporná, pak nic jiného nelze říct ani o filmu Otakara Vávry z roku 1954, který se jeho osobností a dobou zabývá. Zatímco část diváků obdivuje jeho výtvarné pojetí, výpravnost, výkony herců , davové scény a vůbec vše, co dohormady poskytuje účinek, které dnešní filmy často nedosahují ani s využitím moderní techniky a za podstatně vyšších finančních nákladů, jiný vzorek publika poukazuje především na ideologický podtext a celkové vyznění filmu, které zdůrazňuje určité prvky a od snahy o objektivní ztvárnění historické postavy Husovy je na hony vzdáleno.

Jistě obě skupiny mají svou část pravdy. Vzniká tak klasický problém typický pro hodnocení filmů vzniklých za éry komunistického zřízení v naší zemi. Jistě je však na místě položit si otázku, zda v této době vůbec mělo šanci vzniknout dílo, které by nebylo svázáno propagandistickými požadavky vládnoucího režimu a zásahům cenzorů. Ať již odpovíme jakkoli, ať již budeme k filmu nemilosrdní či shovívaví, jedna věc zůstává faktem. I kdyby bylo dílo natočeno s sebevětší řemeslnou zručností a s těmi nejlepšími herci, ukazuje jinou historii, než tu, která se ve skutečnosti odehrála. Neodsuzuji kvůli tomu režiséra, neboť kdyby musel tvořit pod tlakem  nesvobody a kdyby to točil někdo jiný, možná bychom se dočkali díla, které by bývalo ideologickým požadavkům doby, ve které vzniklo, ještě mnohem více podřízeno.

Berme tedy film jako dokument filmové produkce padesátých let minulého století v tehdejším Československu, ukázku tehdejší kinematografie, zachycení výkonů českých herců. Výrazně ale nedoporučuji film používat jako náhradu učebnic dějepisu.  Vědecké literatury o Husovi a husitství je dnes dostupné spousta. Chcete-li se stát poučenými, jak to v té době skutečně bylo, doporučuji čtyřsvazkové dílo pana profesora Františka Šmahela Husitská revoluce, které je jedním z nejzasvěcenějších pohledů na problematiku Husa a husitství vůbec, které jsem měl možnost poznat.

Země původu: Československo
Rok vzniku: 1954
Režie: Otakar Vávra
Hrají: Zdeněk Štěpánek, Karel Höger, Jan Pivec, Vlasta Matulová, Ladislav Pešek, Gustav Hilmar, Vítězslav Vejražka, Eduard Kohout, Bedřich Karen, František Smolík, Otomar Krejča, Eduard Cupák, Rudolf Deyl, Josef Kemr, Miloš Kopecký, Radovan Lukavský, Rudolf Hrušínský, Felix le Breux.

Údaje o DVD:

Obraz: barevný, PAL, 4:3
Zvuk: 2.0 CZ
Titulky: české
Délka: 115 minut
Typ disku: DVD 9

Regiony: All
Bonusy: —