Filmexport Home Video – Živelní katastrofy 2

 

V portfoliu vydavatelství Filmexport Home Video nejsou zdaleka je filmy pro pamětníky, i když by se tak na první pohled někomu snad mohlo zdát. O tom nás přesvědčila například dvoudílná edice o starém Egyptě. Od pondělka 23. března 2009 pokračuje další dokumentární série nazvaná Živelní katastrofy 2, kterou již v minulosti Filmexport vydal na videokazetách. Cena 49,- Kč

 

Katastrofy a živelná neštěstí, ničící životy a obydlí lidí, jsou neustále hrozbou pro lidstvo. I když pro nás, kteří žijeme v mírném klimatickém pásmu je většina katastrof způsobená přírodními jevy známá jen z televize nebo z novin, ve skutečnosti měly tyto hrozby vždy velký dopad na populaci a ohrožovaly přežití lidstva jako druhu. Zemětřesení, vichřice, hurikány, ničivé požáry, povodně, tsunami a další projevy nespoutané přírody mají dopady na mortalitu obyvatelstva v různých částech planety země.   
Na DVD jsou dva díly:

3. Přírodní požáry
Šířící se plameny požáru pohlcují na svazích kopců úplně všechno. Vegetaci, stejně jako honosné vily. Zuřivost požáru živí křovinaté porosty vyprahlé po pěti letech sucha. V před jej žene horký vítr o rychlosti 100 km/hod. V Austrálii zase zpustošily podobné požáry velkou hustě obydlenou oblast na jihozápadním pobřeží. Na periférii Sydney vytvořily vysoké teploty silný vítr a na troud vyschlá vegetace ohnivé inferno. K útěku byli donuceny tisíce obyvatel. Z pohledu lidí jsou přírodní požáry nevypočitatelným a slepě ničícím živlem. Přes všechnu zkázu, kterou po sobě ohnivé smrště zanechávají, působí paradoxně jako mocná síla, která život v přírodě pomáhá udržovat.

Ničivé požáry je termín, který zahrnuje všechny nekontrolované, volně se šířící požáry (v anglické terminologii wildfires, bushfires). Patří sem tedy nejen požáry, které vzplály volně v přírodě (např. účinky blesků), ale také požáry, které byly založeny člověkem, ať již úmyslně nebo v důsledku nezodpovědného jednání. Na celé planetě podlehne ročně plamenům asi 0,17% veškeré vegetace. A ačkoli některé oblasti (např. severní Amerika nebo Austrálie) jsou více náchylné k vzniku ničivých požárů, žádný kontinent s výjimkou Antarktidy není zcela zbaven nebezpečí této přírodní katastrofy.
Plameny požáru pohlcují všechno. Křovinatý a lesní porost i honosné usedlosti. Zuřivost ohně žene vpřed horký vítr a většinou je lidskou silou nezvladatelný. Paradoxně i on pomáhá udržovat přírodní rovnováhu.

04. Hurikány
Skučící vichr může dosáhnout rychlosti až 320 km/hod. Tyhle větry vytvářejí tu nejničivější sílu ze všech přírodních živlů – hurikán. Strhává střechy budov, jako by byly z papíru, a žene na pobřeží oceánů obrovské vodní stěny, které rozmetají vše, co jim stojí v cestě. Ničivé síly hurikánu za sebou zanechávají rozsáhlou zkázu a protože pobřeží jsou obydlená stále hustěji, hrozí nebezpečí stále většímu počtu lidí. Jejich moc je ztělesněna v mocný devastující arzenál: ničivé vichřice, vzdušné střely, prudké záplavy a nezadržitelné bouřlivé přílivy. Je to hrozba provázející život mnoha lidí.

Originální název: Anatomy of Disasters – Firestorms, Hurricanes
Produkce: Gary R. Benz
Údaje o DVD:
Obraz: PAL, barevný 4:3
Zvuk: DD 2.0 česky
Délka: jeden díl  47 minut, celkem 94 minut
Typ disku: DVD 5
Bonusy: —