Codi – 1. světová válka – rok 1916 – 3. DVD

Codi v úterý 9. června 2009 pokračuje třetím dílem v dokumentu 1. světová válka – rok 1916 (3. díl) za 49,- Kč.

  

Rok 1916 – 1. světová válka, aneb Velká válka, jak se tehdy říkalo a psalo, pokračuje již třetím rokem. Na obou stranách žijí lidé opět – a opět marně – s nadějí, že válka v tomto roce bude ukončena. Snad tomu věří nejen prostí vojáci, ale i generálové a politici, kteří posílají nové a nové odvedence do tragického konfliktu, na krvavá jatka, která aniž to někdo tuší, budou trvat ještě dlouhé měsíce a přinesou strašné utrpení na frontách i v týlu.

 

Válka zuří na vzdálených a exotických bojištích v Mezopotámii, Arábii a v Palestině, kde se britskému pověřenci T. E. Lawrencovi, známému později jako Lawrence z Arábie, podaří do boje proti Turecku zapojit arabské bojovníky pod slibem nezávislosti. Bojuje se i v jihozápadní Africe. Bojuje se na moři, kde německé ponorky potápějí i lodě neutrálních států včetně USA, což Spojené státy o rok později přivede do války na straně Dohodových mocností a přenese jednoznačný obrat v konfliktu.

 

Na západní frontě se odehraje největší a nejkrvavější bitva této války, bitva o Verdun, ve které jsou německá vojska poražena, byť se jedná o vítězství nepříliš přesvědčivé, které obě strany stojí statisíce mrtvých a zraněných a obrovské materiální škody. Probíhá první bitva na Sommě, pokus zahnat německá vojska od Verdunu zpět do Německa.

 

Neúspěšné jsou pokusy vojsk Centrálních mocností prorazit na italsko-rakousko-uherské frontě na řece Isonzo (Soča). V Řecku dochází ke svržení proněmecké vlády a Řecko se stává spojencem Dohody.

 

Na východní frontě proběhne rozsáhlá, tzv. Brusilovova ofenzíva proti vojskům Centrálních mocností, zejména rakousko-uherské armádě, kde Rusové dosáhnou výrazného úspěchu, která stojí Rakousko-Uhersko ztrátu čtyř armád mezi Pripjatí a Černovcemi. V téže době však začaly nepokoje a hladové bouře v Rusku, které v roce 1917 vyústily v bolševickou revoluci a vystoupení Ruska z koalice Dohodových států a z války vůbec. Vzhledem k situaci v Rusku tak Brusilov neměl síly v ofenzivě pokračovat a využít jejího úspěchu v širším kontextu.

 

Na frontě je použit Němci další smrtelný bojový plyn – Fosgen a Britové poprvé použijí nový bojový prostředek, který v dalších letech a příštích konfliktech zcela změní válku – tank. Také letadla hrají ve válce stále větší roli a to na obou stranách.

 

Konec konfliktu a mír jsou, přes výzvy prezidenta Spojených států Woodrowa Wilsona, stále v nedohlednu a mrtvých a zmrzačených stále přibývá….

 

Menu DVD

 

Údaje o DVD:

 

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky (Alfréd Strejček)

Titulky: žádné

Délka: 47 minut

Obraz: černobílý/barevný PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný

 

Kapitoly