Codi – Válečné ponorky – Hitlerovy žraločí smečky – 3. DVD – Do zbraně

A máme tu další závěr. Vydavatelství Codi v úterý 4. srpna 2009 ukončuje za 49,- Kč aktuální trilogii posledním DVD s názvem Válečné ponorky – Hitlerovy žraločí smečky. Třetí díl má název Do zbraně.

 

  

Německé ponorkové loďstvo bylo jednoznačně nejúspěšnější složkou německého Hitlerova válečného loďstva a přes jistý odpor Adolfa Hitlera k této složce „Kriegsmarine", jak se německé válečné loďstvo jmenovalo, bylo i složkou nejefektivnější, protože poměr mezi náklady vynaloženými na jeho zřízení a škodami, které způsobilo, byl velmi příznivý.

 

Německé ponorkové loďstvo (neboli ponorková zbraň – U-Boot Watte) přes úsilí Karla Doenitze nikdy nedosáhla požadovaného počtu ponorek, jaký Doenitz předpokládal. Počet aktivních podmořských člunů kolísal podle situace v německých loděnicích i v námořní válce od počtu několika ponorek až po několik desítek, které současně na moři působily. V průběhu roku 1942 došlo k vážným rozporům mezi Doenitzem a Raederem, dosud vrchním velitelem Kriegsmarine, který byl mimo jiné vyvolán poklesem počtu do výzbroje zaváděných ponorek. Spor nakonec rozhoduje až o rok později Hitler, když Doenitze jmenuje vrchním velitelem Kriegsmarine namísto Raedera.

 

Obě strany konfliktu soupeří nejen na moři, ale i na poli technickém a kapacitním. Němci zavádějí nové oceánské ponorky a k jejich zásobování spouštějí na moře „dojné krávy", což jsou cisternové a zásobovací ponorky. Operace „Paukenschlag" – „Úder bubnu" rozmisťuje oceánské ponorky podél pobřeží USA, Brazílie a Argentiny, kde ponorky potápějí lodě ihned po vyplutí z přístavů. Spojenci zavádí nové technologie k detekci ponorek a k jejich ničení (krátkovlnnou detekci, světlomety Light na letadlech, nové typy sonarů, radarů a hlubinných bomb). Ale hlavním momentem, který ovlivní námořní a ponorkovou válku ve prospěch Spojenců, je zlomení kódů dešifrovacího přístroje Enigma. Od chvíle, kdy se to podaří, nemůže si být žádná německá ponorka jistá před spojeneckými loděmi, které znají plány operací ponorek i jejich cíle. Končící válka ukončí i slávu „Ponorkové zbraně". Část ponorkového loďstva je zajata Spojenci, část ponorek potopí na moři jejich osádky. Z 40 000 námořníků sloužících na německých ponorkách válku přežije necelých 10 000…

 

Žánr: Dokument / Válečný

 

Údaje o DVD neznámé:

 

Zvuk:

Titulky:

Obraz:

Bonus: