Filmhouse/Deník – Pyramida boha Slunce

V úterý 22. září 2009 společnost Filmhouse společně s Deníkem nabízí další díl opakované kolekce Hrdinové divokého západu přicházejí. Na řadě je Pyramida boha Slunce za 50,- Kč. O filmu jsme informovali při jeho předchozím vydání.

Informace o filmu jsou v článku viz odkaz, zbývá opět jen vložit doplňky a podrobný děj:

 

Film Pyramida boha slunce navazuje na snímek Poklad Aztéků. Režisér Robert Siodmak se opět nechal inspirovat románem německého spisovatele Karla Maye a vypráví další příhody dr. Sternaua, jeho přátel Franka Wilsona, obchodníka Hasenpfeffera a poručíka Potoky. Pozadí příběhu tvoří historické události kolem intervence francouzských vojsk do Mexika roku 1864, kdy v zemi zuřila válka mezi přívrženci prezidenta Benita Juáreze a interventy s jejich přisluhovači. První díl filmu končí ve chvíli, kdy dr. Sternau zůstane ležet v bezvědomí po souboji se zrádným kapitánem Verdojou a je odnesen indiánskou princeznou Karjou a strážcem pokladu Flathouanim do jeskyně, v níž je uloženo aztécké zlato. Žádný cizinec však nesmí poklad Aztéků spatřit, a proto ho chce starý velekněz usmrtit. Karja se dovolává toho, že jí Sternau zachránil život a cestu do jeskyně si neměl možnost zapamatovat…

 

Velekněz Flathouani stojí nerozhodně nad tělem dr. Sternaua s obětním nožem v ruce. Karja se dovolává toho, že jí a Rositě Sternau zachránil život a že si stejně nemůže pamatovat cestu do jeskyně, kam ho společně přinesli. Flathouani nakonec souhlasí a s Karjou vynesou bezvědomého Sternaua z jeskyně. Jeho tělo naleznou Chichimecové vedení náčelníkem Černým jelenem. Štastnou náhodou jsou indiáni zpozorováni Sternauovými přáteli Potocou, Frankem Wilsonem a Hasenpfefferem, kterým se po krátkém boji podaří lékaře osvobodit. Raněného Sternaua ihned dopraví na Arballezovu haciendu. Svědkem zachránění lékaře je bývalý kapitán Verdoja, který by se ho rád znovu zmocnil, a který proto nabídne Černému jelenovi spojenectví. Verdoja nabídne své služby i francouzskému maršálovi Bazainovi. U něho se Verdoja seznámí s Alfonsovou milenkou Josefou.

 

Sternau se zatím léčí na Arballezově haciendě, kam přijíždí Potoca se zprávou o Verdojově zradě. Josefa navštíví Verdoju, který se se svou bandou utábořil u pyramidy boha Slunce. Alfonso ji již jako milenec neuspokojuje a s Verdojou ji pojí společná nenávist ke Sternauovi. Oba osnují plány, jak se Sternaua zbavit a jak se zmocnit aztéckého zlata. Josefa chce i nadále využívat Alfonsa, který má stále předstírat lásku ke Karje. Alfonso přemluví Karju ke sňatku, který má být vykonán tajně v noci. O celé záležitosti se dovědí Wilson s Hasenpfefferem, kteří Alfonsovi zabrání dostavit se na smluvené místo. Verdojova banda přepadne Arballezovu haciendu, útok je však odražen a sám Verdoja je zajat. Sternau přikáže dopravit Verdoju před sou. Zajatce však osvobodí Josefa za pomoci indiánů a svého otce Corteja. Alfonso zatím znovu navštíví Karju, které namluví, že si ji konečně veme za ženu. Dívka Alfonsovi prozradí úkryt aztéckého zlata. Když se Alfonso dozví, co potřeboval, svrhne Karju do propasti a odjede. Dívku, která se zachytila na stěně propasti, však náhodou zachrání Potoca. Jelikož Karja prozradila tajemství zlata Aztéků, musí být obětována.

 

Na haciendě se Frank Wilson konečně odhodlá vyznat lásku krásné Rositě a pozve ji na večerní procházku. Právě v té chvíli je hacienda znovu přepadena Verdojovou bandou, Arballez je zavražděn, Sternau a jeho přátelé zajati a odvezeni do hor. Cortejo se snaží přemluvit Alfonsa ke společnému hledání aztéckého zlata. Alfonso však odmítne a Corteja zavraždí. Sternauovi hrozí z rukou banditů smrt a Rositě zneuctění. Zasáhne však Wilson, který přes to, že je spoután, srazí Verdoju k zemi tak prudce, že si vůdce banditů poraní oči. Bolestí zoufalý Verdoja žádá Sternaua, aby ho ošetřil. Ten souhlasí za podmínky, že budou on i jeho přátelé propuštěni. Mezitím se neúspěšně pokusí o útěk Wilson s Hasenpfefferem, vzniklého zmatku využije Sternau a zmizí. Zamíří k haciendě pro pomoc, kde je naštěstí Potoca s vojáky, kteří se okamžitě vydají k pyramidě, kam Verdoja zajatce dopravil. bandité jsou zneškodněni, zajatce však Verdoja uvěznil uvnitř pyramidy. Potoca zná tajný vchod. Oba přátelé osvobodí nejprve Hasenpfeffera, v další chodbě pak všichni tři naleznou Franka Wilsona. Verdoja však uzavře východ z chodby a přátelé jsou opět uvězněni. Sternau objeví tajný mechanismus, kterým se chodba otevře. Ve zneuctění Rosity zabrání Verdojovi příjezd Josefy, která je rozhořčena jeho chováním. Verdoja Josefu v mučíně zavraždí. Chichimečtí zvědové dávají kouřovými signály znamení, že Alfonso je u zlaté jeskyně a spolu s Černým jelenem odjíždí. Rositu osvobodí její přátelé. V jeskyni je Alfonsem zastřelena Karja. Flathouani uvolní podzemní síly. Alfonso se udusí sirnými výpary. Do jeskyně vnikne Verdoja s Indiány. Všichni jsou ohromeni zlatým bohatstvím a hned na místě se o ně začnou hádat. Flathouani zaplaví jskyni proudem žhavé lávy, která pohltí zlato, indiány, Verdoju i jeho. Sternau s přáteli se z blízké skály dívají na konec legendárního aztéckého pokladu…