Filmhouse/Deník – Old Shatterhand

V úterý 29. září 2009 pokračuje Filmhouse společně s Deníkem ve znovuuvedení kolekce Hrdinové divokého západu přicházejí a nyní je tu Old Shatterhand za 50,- Kč. Podrobné informace o filmu při jeho předchozím vydání.

A opět jen doplňkově citujme podrobný děj:

Velký náčelník Apačů Vinnetou se snaží uzavřít s bělochy mír, aby Indiáni i bílí muži mohli vedle sebe klidně žít. Než uplyne doba, kdy má být mírová smlouva podepsána, snaží se banda desperátů vedená Dixonem a podporovaná důstojníkem Bradleyem z pevnosti zabránit všemi prostředky uzavření smlouvy. S několika Komanči banda přepadne a vypálí farmu holandských usedlíků a na Bradleyův pokyn i plukovní kolonu, kde je pokladna pluku a důležité dokumenty. Na místech činu zanechají vždy dva mrtvé Apače zákeřně zavražděné při lovu, aby důkaz o vině byl jasný. Tujunga, Vinnetoův adoptivní syn, našel na své cestě stopy bojovníků, kteří se nevrátili, ale i on padl do rukou bandy. V kritickém okamžiku jej zachránil Old Shatterhand, který byl právě na cestě k Palomě Nakamě – Bílé holubici – indiánské míšence, aby ji v těchto neklidných dobách odvezl do bezpečí k jejím příbuzným. U ní najde i Toma, syna holandských osadníků, který se náhodou zachránil a je důležitým svědkem toho, že farmu přepadli Komančové a bílí muži.

 

Old Shatterhand s Palomou a Tomem potkají cestou Sam Hawkense s několika zálesáky a pak i vojenskou kolonu s novými osadníky. Všichni se připojí ke koloně, která je podle příkazu Bradleye Dixonovou bandou a Komanči přepadena tak, aby zůstal odříznut jen vůz s pokladnou a doklady, které potřebují noví osadníci pro vyměření půdy. Old Shatterhand našel na místě ulomený hrot komančského šípu a uschoval si jej. V městečku svěří Old Shatterhand Palomu a Toma do ochrany majitelky saloonu a Sama Hawkense a odjíždí za Vinnetouem. Vinnetou byl na stopě koní indiánských i bílých mužů, kteří někoho přepadli. Ví, že Velký Medvěd, náčelník Komančů, jej nenávidí, protože chce uzavřít mír. Aby zabránil otevřenému boji obou kmenů, vyzve Velkého medvěda na souboj a v zápase ho zabije. V pevnosti podává kapitán Bradley generálu Taylorovi hlášení o přepadení kolony. Jako důkaz přivezl dva mrtvé Apače. Generál nevěří, že by Vinnetou porušil daný slib a zve jej proto na schůzku, aby si vše ověřil. Zde se setkává i s Old Shatterhandem, který mu dává jako důkaz hrot komančského šípu a slibuje přivést jako svědka farmářova syna Toma.

 

Zatím je v městečku uspořádána zábava se střelbou o ceny. Zúčastní se i Sam Hawkens. Obrácen zády chce vystřelit vejce z ruky malého Toma. Je to jeho starý oblíbený trik. Patronu má slepou. V okamžiku, kdy Sam vystřelil, klesl chlapec mrtev. Barker, jeden člen Dixonovy bandy a jinak koňský handlíř, jej zastřelil, aby se zbavil svědka. Old Shatterhand přijíždí na jeho malou farmu právě v době, kdy se tam někteří členové bandy uchýlili po vraždě chlapce. Příjezd Old Shatterhanda je jim vítaný. Barker má za úkol jej zadržet a banda se rozjíždí do města pro ostatní členy, aby jim pomohli Old Shatterhanda zneškodnit. Ve městě tuto zprávu náhodou vyslechne Paloma a tak se lov na Old Shatterhanda náhodou nezdařil. Paloma s Hawkensem mu přijeli na pomoc. Bandité se rozprchli a Barker podepsal prohlášení o přepadení kolony. Později přijeli vojáci a Barkerovu farmu zapálili i s raněným Dixonem. Situace byla stále nebezpečnější a nebylo pomyšlení na to, aby Old Shatterhand doprovodil Palomu ke strýci. Tujunga ji odvedl zpět do její skrýše u vodopádů a zůstal tam jako její ochránce.

 

Generál Taylor odjíždí do Washingtonu k podepsání mírové smlouvy a velení předává plukovníku Hunterovi. Jemu tedy Bradley hlásí přepadení farmy (kterou dal sám zapálit) a opět to svádí na Apače. Zároveň navrhuje plukovníkovi, aby pozval Vinnetoua do pevnosti. Vinnetou přichází s Old Shatterhandem, ale plukovník byl mezitím zavražděn. I plukovník byl přítelem Indiánů, a proto musel zemřít. Kapitán Bradley v touze urvat co největší kus indiánské půdy nepřeje míru a chce se Vinnetoua zbavit. Proto ho také pozval do pevnosti. Přítomnost Old Shatterhanda a apačských bojovníků za branou mu trochu překazila plány. Oba je pustí výměnou za Barkerovo doznání viny. Vojáci objeví Palomin úkryt a podaří se jim chytit Tujungu a odvést do pevnosti, kde ho chtějí oběsit. Tuto neblahou zprávu přinese Paloma Vinnetouovi a Old Shatterhandovi. Old Shatterhand se nabídne sám Tujungu osvobodit. Pevnost také hlídá Sam Hawkens se svými přáteli. Když uslyší z pevnosti střelbu, je mu jasné, že se osvobození Tujungy nepodařilo a v pevnosti zůstal i Old Shatterhand. Pošle své přátele pro Vinnetoua a sám odjíždí naproti generálu Taylorovi, který se má v tuto dobu vracet. Na všech kopcích kolem města se objevily kouřové signály Apačů. Všechny kmeny se shromáždí kolem Vinnetoua, aby zaútočily na pevnost. Ze strachu před Indiány se některé rodiny z města uchýlí do pevnosti. Apačské kmeny obklíčily pevnost.

 

V zuřivém boji byly na obou stranách velké ztráty. Tujunga v této bitvě zahynul. Příjezd generála Taylora ukončil boj. Kapitán Bradley byl zatčen. Cestou k pevnosti našli Dixona, který se dostal z hořící farmy a doznal své i Bradleyovy zločiny. Generál Taylor přivážel podepsanou mírovou smlouvu.