Filmhouse/Deník – Divokým Kurdistánem

Další filmem z opakované série Hrdinové Divokého Západu přicházejí v podání společnosti Filmhouse a Deníku bude v úterý 27. října 2009 DVD Divokým Kurdistánem za 50,- Kč.

Jako obvykle, o filmu jsme podrobně informovali minule, nyní zase jen převzatý popis děje:

 

Krajina a příroda Kurdistánu je drsná. Voda je tu cennější než zlato a zákony pouště o pramenech jsou nedotknutelné a posvátné. Tureckým vojákům jsou však lhostejné. Vrhnou se na vodu kmene Haddádů. Ahmed el Corda, syn haddádského šejka Muhammada Amína, spěchá k prameni, aby vodu zachránil. Postaví se proti přesile, ale je přemožen. Velitel vojáků, pádišáhův zplnomocněnec Machredž z Mossulu, ho zajme. Chce ho dopravit do Buruska a pověsit za "vzpouru proti pádišáhovi".

 

Ve svém sídle se pádišáh slavnostně loučí se statečným Karou ben Nemsím. Z vděčnosti za to, že Kara zbavil zemi loupeživého vraha Žuta, mu dává zvláštní ferman – doklad o tom, že Kara je pádišáhovým přítelem. Při slavnosti pozná Kara krásnou Ingdžu, dceru náčelníka Chaldejů Kadira Beje. Také Ingdža opouští palác. Se svou služebnou Bendou se připojuje ke karavaně, aby se vrátila k otci. Při návštěvě u svého přítele a sluhy Halefa se Kara dozví o nešťastném Ahmedově osudu a slíbí šejku Muhammadovi, že jeho syna osvobodí. Karu, Halefa a Muhammada zajmou v horách členové kmene Jezídů a přivedou je k vůdci Ali Bejovi do vesnice. Ali Bej je však Karovým přítelem a s úctou ho přijme.

 

Po kurdistánských horách cestuje se svým komorníkem Archiem anglický lord David Lindsay, jehož touhou je objevit zbytky Noemovy archy. Přes obtíže putování nehostinným krajem dodržuje Lindsay zvyklosti své země: trvá na své obvyklé koupeli a přesně v 18 hodin zasedá k čaji, obřadně servírovanému Archiem. Lorda a Archieho zadrží Machredžův kapitán se setninou, vyslanou před hlavní vojenskou skupinou. Marně se Lindsay pokouší o útěk. Karovi se podaří v noci kapitána obelstít, takže vojáci složí zbraně a opustí děla, jen aby vyvázli se zdravou kůží z domnělé přesily nepřátel. Vděčný Lindsay svěří Karovi, co vyslechl ve vojenském táboře. Machredž připravuje zákeřný útok proti Jezídům shromážděným při každoroční slavnosti. Chce je rozstřílet děly, aby žádný z Jezídů nezůstal naživu a nemohl dosvědčit, že Machredž na nich vymáhal vysoké daně, které pádišáhovi nikdy neodevzdal, a že svévolně oběsil syna jejich nejvyššího kněze Kameka. Kara zločinný plán překazí, převeze děla k obraně Jezídů a připraví Machredžovi a jeho vojákům léčku. Po krvavé srážce musí Machredž ustoupit. Zaslechne však slova mnohomluvného Halefa, že Kara míří do Buruska. Šejk Muhammad je zarmoucen, že se nepodařilo osvobodit Ahmeda. Kara je však moudřejší. Kdyby se Machredž dozvěděl o Muhammadově účasti na své porážce, Ahmeda by bez váhání zavraždil a pádišáha by poštval proti všem Haddádům.

 

V Burusku je Ahmed uvržen do vězení velitele města Mütesselina. Kara s přáteli dorazí do Buruska den před Ahmedovou popravou. Vykáže se pádišáhovým listem a stane se Mütesselinovým váženým hostem. Brzy zpozoruje, že Mütesselin holduje alkoholu a předstírá, že musí pít vzácný lék proti svým neduhům. Kara mu věnuje velkou zásobu této "medicíny" a počítá s tím, že jí muž neodolá. Zatím Ali Bej sdělí pádišáhovi, co se stalo v údolí Jezídů. Machredž, zbavený všech hodností, prchne před pádišáhovým hněvem do Buruska. S pomocí prodejného palácového strážce Selina vyláká Halefa a Muhammada do zřícenin. Ale Kara se svým vlčákem Dojanem, kterého dostal od Aliho Beje, přátele osvobodí. Machredž uteče. Kara ví, že není čas na jeho pronásledování: musí myslet na Ahmeda. Odvážným přepadem ho zachrání zpod šibenice přímo před očima opilého Mütesselina a ujíždí s ním, s Halefem a Muhammadem k Haddádům. Machredž nemyslí na nic jiného, než na krutou pomstu a shromáždí kolem sebe tlupu stejně bezohledných lotrů. Jeho lidé přepadnou karavanu, v níž jede Ingdža s Bendou a zmocní se koní, aby mohli sledovat Karu. Vyčerpané ženy najde Archie. Lord Lindsay je vybaven pro každou situaci. Podle jeho pokynů vytáhne Archie z cestovního vaku složený balon, naplní jej horkým vzduchem a všichni čtyři vzlétnou nad pusté hory. Vzduchoplavba nemá dlouhého trvání. Balon klesne k zemi u Machredžovy tlupy a Lindsay s Archiem a oběma ženami jsou uvězněni. Při pronásledování Kary a jeho přátel zavraždí Machredž úkladně čtyři Chaldeje a Karu, jenž napadeným pospíchal na pomoc, zajme. Zmocní se i jeho přátel a bránícího se Muhammada zabije. Před Kadir Bejem, vůdcem Chaldejů, svede Machredž úkladnou vraždu na Karu a dosáhne toho, že Kara a jeho přátelé jsou odsouzeni k smrti provazem. V poslední chvíli před popravou přijde pomoc a osvobození. Ingdža, kterou Machredž nechal s ostatními zajatci v táboře, unikne ze skalního vězení, dorazí k otci Kadiru Bejovi a vydá svědectví o Karově nevině a Machredžových zločinech. Machredž chce uprchnout, ale Kara ho dostihne a v nelítostném boji muže proti muži zvítězí. Machredž se zřítí z útesu do propasti.