Popron – Modré světlo

Bratři Grimmové byli literárně velmi plodní. A z jejich odkazu se toho dochovalo velmi mnoho, co obohatilo nejen kulturu jejich rodného Německa, ale i celé Evropy a potažmo i civilizovaného světa. Filmové studia DEFA z toho odkazu čerpalo velmi hojně a díky tomu vznikly pohádky jako například Modré světlo, které si v Popronu můžete zakoupit balené v standardním plastovém boxu za 99,- Kč.

Pohádka Modré světlo (nezaměňovat s filmem z roku 1932 ve kterém hrála pozdější "Hitlerova" režisérka Leni Riefenstahl)  je příběh potulného vojáka, který se po skončené bitvě vrací domů. Trochu přeneseně bychom mohli konstatovat, že jde o jakýsi „road movie“.

Film líčící cestu, a různá dobrodružství, která se v jejím průběhu přihodí. Zdánlivě jednoduchý základní motiv cesty postačuje autorům scénáře k vytvoření spousty drobných zápletek a k představení řady pitoreskních postaviček jednoho neuvěřitelně praštěného království. Tyto epizody, spojeny do hlavního děje, tvoří osu příběhu, na jejímž konci chytrost ve spojení s kouzelnou mocí nadpřirozených sil vítězí nad zpupností a přezíravou namyšleností.

Hlavním hrdinou filmu Modré světlo (Das Blaue Licht) je vysloužilý voják Honza (v originále Hans Bauer) v ztvárnění Viktora Semjonova. Ten bojoval za krále, ale jediné, co si z války odnesl, bylo zranění na noze, díky kterému kulhal. Cestou ho navíc přepadne loupežník, který ale brzy pozná, že voják je stejně chudý jako on, a nic si na něm nevezme. Honza mu alespoň poradí, jak zprovoznit malé dělo, které lupič ukradl někde v muničním skladu.

Honza na své cestě přijde k domku čarodějnice, která mu vyléčí zranění na noze. Honza je jí vděčný i za to, že ho nechala ve své chatrči přespat, a čarodějnice si získala jeho důvěru. Proto je ochoten vyplnit její přání, a přinést jí zdroj modrého světla, který jí spadl do hluboké studny. Modré světlo je krystal který modře svítí, který pochází snad od bludiček nebo trpaslíků. Když čarodějnice vojáka vytáhne ze studny, požaduje vydání modrého krystalu. Ale Honza je náhle nedůvěřivý a opatrný, odmítne ho čarodějnici vydat, dokud nebude venku ze studny a nebude stát oběma nohama pevně na zemi. Čarodějnice se nechce s Honzou dělit o tajemnou moc krystalu, a tak ho raději spustí zpátky do studny, kde má zemřít hlady. Honza zjistí. že ve studně už je několik koster, a tak nebude prvním, koho čarodějnice poslala na smrt.

Modré světlo funguje na podobném principu jako Alladinova lampa. Když si s ním Honza zapálil dýmku, objevil se kouzelný mužík, který mu nabídl své služby. Ukáže mu zlatý poklad, ze kterého si Honza nabere pár hrstí dukátů, a pak vojákovi ukáže cestu ze studny podzemím do jeskyně a odtud do lesa.

Honza přemýšlí, co s takto nečekaně nabytým štěstím naložit. Původně měl v úmyslu vrátit se domů, najít si hodnou ženu a hospodařit. Nyní se ale rozhodl, že půjde ke králi říci si o to, co mu král dluží, tedy o nevyplacený žold.

V královském městě se ubytuje v hospodě, kde se mu zalíbí dcera hostinského, Anička (Blanche Kommerell). Pak se vypraví na zámek, kde odvážně předstoupí před krále a vysloví své požadavky. Král ho ale urazí a chce ho nechat zabít. Jenže mužíček Honzu učiní neviditelným, a tak ho zachrání. Při útěku Honza unese nafoukanou a línou královu dceru, princeznu (Katharina Thalbach). V hospodě ji pak nutí dělat pomocné práce.

To krále rozzuří, a vyhlásí na Honzu hon. Jeho pochopové pročesávají město, aby ho našli. Nakonec se to díky Honzově neopatrnosti podaří. Honza je zavřen do žaláře, kde za ním přichází sám král. K Honzově překvapení však král, snad díky Honzovým zázračným schopnostem, nabídne Honzovi kariéru vojenského hodnostáře a navíc i svoji dceru za ženu.

Ale Honza nabídku krále i s princeznou odmítne. To krále urazí a rozhodne se Honzu popravit. Honza souhlasí, a vymíní si jediné – aby si cestou na popravu směl zapálit svoji dýmku.

Na popravišti se shromáždí lid, král, princezna i dvořanstvo. Kat už je připraven konat svou práci, ale Honza si ještě vyplňuje své poslední přání – zapaluje si svoji dýmku modrým světlem. Kouzelný mužík na tento pokyn spustí velkou vichřici, která krále, lid i kata odvane. Popraviště nakonec rozstřílí kanón lupiče, který na začátku filmu Honzu přepadl a ten mu poradil, jak s kanónem zacházet. Nyní mu tedy službu oplatil.

Král nyní znovu nabízí Honzovi za ženu princeznu, omlouvá se mu a chce mu dát dlužný žold. Ale Honza už o to nestojí. Potrestal krále, a to mu stačí. A tak nasedá na koně, a se svou nevěstou Aničkou, i s kouzelným mužíčkem a modrým světlem odjíždí domů.

Pokud jste toho názoru, že každá pohádka by měla obsahovat nějaké mravní ponaučení, pak v tomto případě jde o nepochybně o otázku vykořisťování člověka člověkem. Na příkladu feudálního řádu, kdy prostý člověk, jehož život nic neznamená, je využíván k osobním zájmům několika vyvolených představitelů vládnoucí třídy. Díky tomu je film aktuální i v realitě dneška.

Tuto pohádku ocení především obdivovatelé díla bratří Grimmů, protože i když film je natočen volně na motivy těchto autorů, jde o typickou prezentaci jejich díla. Jisté rozdíly proti Grimmům tu však skutečně jsou, což tvůrci filmu nezastírají. Například voják Hans není starý veterán jako v knize, ale muž v nejlepších letech. Modré světlo není obláček, ale krystal.

Je pochopitelné, že pohádka neposkytovala dostatek materiálu pro celovečerní film, a proto byly přibrány motivy z jiných pohádek. Celkově jsou ale přílepky dobře promyšleny. Například pasáž v královském hradu je mnohem delší než v předloze, a je tam pár dobrých vtipů. Film byl natočen podle první oficiálního autorizovaného vydání z roku 1815, a tato verze je ceněna pro svoji syrovost (pozdější četná převyprávění často ubraly na kráse, která je u prvních verzí přirovnávána  k nevybroušenému démantu), protože svou stručností dává větší prostor pro fantasii čtenáře.

Závěr filmu je pojat oproti knize poněkud volněji, což je patrně z toho důvodu, aby vyznění bylo méně násilné – přece jen cílovou skupinou jsou především děti. Samotný konec je dost pozměněn, aby příběh vyzněl méně monarchisticky. Ale jádro příběhu zůstalo, a to je důležité: Honza se chce pomstít, protože mu král křivdil. Král mu dluží žold, a trochu úcty a uznání. Ale Honza nesmí spoléhat pouze a výhradně na moc magického krystalu a nesmí  příliš přehánět svou pomstu. Musí být obezřetný a používat mozek, pokud chce dostat to, co o co stojí.

Pokud se probíráme starými pohádkami vzniklými v době socialismu, jistě nalezneme i oslnivější dílka, třeba náš český film Tři oříšky pro Popelku. Kdo má ale rád tento žánr, jistě si Modré světlo užije taky.

Zajímavost: Modré světlo je jedním z 36 228 příběhů ze sbírky bratří Grimmů, ve kterém byl uložen trest smrti.

Rok vzniku: 1976

Světové premiéra v kině: 14. února 1976
Originální název: Das Blue Licht
Země původu: NDR
Režie: Iris Gusner
Dramaturgie: Gerd Gericke
Scénář: Dieter Scharfenberg
Hrají: Victor Semjonov, Fred Delmare, Katharina Thailbach, Helmut Strassburger, Blanche Kommerell, Marylu Poolman, a další

Hudba: Gerhard Rosenfeld
Střih: Helga Krause
Produkce: Oscar Ludmann
Kostýmy: Regina Viertel
Masky: Britta Kersten
Kamera: Jürgen Lenz