Popron – Mafie – recenze

Již v předchozí recenzi byla několikrát zmíněna mafie. O tomto zločinném spolčení slyšel snad již každý. Ale pokud vám nestačí základní povědomí založená na řadě stereotypů, opakujících se v kriminálních seriálech, a pokud se chcete o něm chcete dozvědět více, než jen pár obecných informací obsažených v encyklopediích, můžete jako vyčerpávající studnici informací využít toto zajímavé DVD.

Mafie

Tento původně italský výraz zdomácněl na celém světě. Tento pojem vznikl na Sicílii, ale zločinné společenství jako kriminální jev vzniklo už dříve, v Japonsku a Číně. V dnešní době na principech mafie existují tisíce zločinných společenství na celém světě.

Průvodcem v tomto dokumentu je opět odborník na kriminilogii, expert římské univerzity La Sapineza, profesor Mastronardi. Jak bychom očekávali, je v úvodu tohoto DVD důkladně vysvětlena historie mafie a historické předpoklady jejího vzniku.

Palermo – kostel svatého Františka z Paoly. Nepotvrzené zdroje uvádějí, že na tomto místě se zrodilo první tajné společenství označované jako "protomafie". Jeho členové se pohybovali v naprosté anonymitě, řídili se mafiánskou etikou, skrývali se, dokonce i fyzicky, pod mnišskou kutnou bratrstva svatého Františka z Paoly. To byl také důvod, proč je lidé s posvátnou hrůzou nazývali "blahoslavení Paoliáni".

Mafie

 

Společně s dalšími tajnými sektami, nazývanými "bratrstva", zdržovali se jejich členové na tajných místech, která v nevzdělaném lidu vyvolávala strach. Jejich sybolem byl kříž spojený s mečem, jakási systéza jejich bezbožné, zločinné aktivity.

V letech 1870 až 1880 donutily špatné hospodářské poměry mnohé Sicilany k exodu do Nového světa. Od svaté Rozálie z Palerma k neznámé, vysněné Svobodě. Společně s ubožáky toužícími po svobodě překročila oceán i mafie. Ellis Island, ostrov pří ústí řeky Hudson nedaleko New Yorku v USA, fungoval jako přistěhovalecká stanice pro imigranty do USA. Byla to jakási pomyslná hranice před vstupem přistěhovalců, která ovšem nezjišťovala jejich morální profil. Díky tomu se na kontinent dostali i někteří mafiánsští bossové, jakými byli například Vito Cascio Ferro a další. Díky takovýmto lidem zanedloho vznikla organizace Černá ruka, zabývající se vydíráním přistěhovalých Italů.

 

 

Mafie

 

Z těchto kořenů postupně vyrostla transglobální mafie, vnímaná jako mocná organizace mající velký vliv a moc. Dokument zmiňuje některé významné postavy této éry, jako byl Al Capone, o němž jsme již zmiňovali v recenzi DVD Zločiny století.

Dále to byl Salvatore Maranzano, jeden z předních mafiánských bossů ve 20. letech dvacátého století. Pokoušel se prosadit jako Capo di tutti capi, boss všech newyorských bossů, což nakonec vedlo k jeho smrti. Byl také autorem pojmu Cosa Nostra (italsky Naše věc), což je jméno používané pro sicilskou mafii působící na území Spojených států. Mezi Maranzanovy činnosti patřilo pašování drog, organizovaná prostituce a za prohibice obchod s alkoholem. Část Manhattanu tehdy kontroloval Joe Masseria a tím křížil Maranzanovy zájmy. Maranzano chtěl rozšířit svá teritoria a sféry vlivu a dostal se tak do konfliktu nejen s Masseriou, ale i s ostatními newyorskými klany.

 

Mafie

Dalším bossem byl bossů v New Yorku byl Joe Masseria, který ovládal v letech 1925 až 1931 klan Genovese. Joe Masseria byl tzv. gangster ze staré školy, netolerantní a rasista. Nevěřil nikomu jinému než Sicilanům, odmítal spojení s gangy ostatních etnických skupin. Tento postoj narážel na smýšlení mladší generace, která viděla prosperitu právě ve spolupráci s židovskými a irskými gangy (to prosazoval např. Lucky Luciano). 15. dubna 1931 obědval Joe Masseria v brooklynské restauraci Nuova Villa Tammaro. V jednu chvíli vešli do budovy čtyři muži (pravděpodobně Joe Adonis, Bugsy Siegel, Vito Genovese a Albert Anastasia) a Masseriu několika výstřely zabili. Vraždu zorganizoval Lucky Luciano, který se tak stal Masseriovým nástupcem.

 

Carlo Gambino, řečený "vrah", ve své době držel primát v dokonaných vraždám. Stal se šéfem ze zločinecké rodiny Gambino, který dosud nese jeho jméno dodnes. Byl jedním z několika národních šéfů shromážděných v roce 1957 Apalachinskou úmluvou. Gambino žil do věku 74 let, kdy umřel na infarkt v posteli, "ve stavu milosti", podle kněze, který mu dal poslední pomazání katolické církve.

 

Mafie

Apalachinská úmluva byl historický summit o americké mafii, který se konal dne 14. listopadu 1957 v domě gangstera Josepha Barbary v Apalachin, New York. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mafiánů ze Spojených států, Kanady a Itálie. Drahé vozy s poznávacími značkami z celé země vzbudily zvědavost místních a státních orgánů činných v trestním řízení, které přepadli jednání. Mafiáni uprchli do lesa v okolí nemovitostí Josepha Barbary. Více než 60 šéfů podsvětí bylo zadrženo a obžalováno. Toto zasedání pomohlo utvrdit existenci Národního zločineckého syndikátu, jehož existenci řada zodpovědných činitelů, včetně šéfa FBI  J. Edgara Hoovera, dloho odmítala uznat.

 

Albert Anastasia, také známý jako “šílený kloboučník” a “pán popravčí”, byl šéfem mafie hlavně připomínaným pro syndikát zabíjení známý jako "akciovka vrahů" – Murder, Inc. Byl známý jako člověk, který vraždy nezadává, ale vykonává. Byl jedním ze čtveřice mužů, kteří rozstříleli Masseriu a dopomohli tak Lucianimu aby se stal novým šéfem Masseriova gangu.

 

Mafie

 

Mafie v dnešní době změnila své formy a rozšířila svoji působnost. I když Cosa Nostra jako taková již neexistuje, zločinné společenství se přetransformovalo do jiných podob, zabývajících se především obchodem s drogami a praní špinavých peněz.

Dokument dále seznamuje s formami mafie v čínských čtvrtích amerických velkoměst, stejně jako mafií černošskou. Odtud se přeneseme do jižní Ameriky, kde zločinné kartely tvoří tzv. Latinkoamerickou spojku. Je představen Pablo Escobar, který nashromáždil takové bohatství, že jej v roce 1989 zařadil časopis Forbes na sedmé místo v žebříčku nejbohatších lidí planety. Byl jedním z nejbrutálnějších, nejbezohlednějších a nejmocnějších drogových dealerů v historii.

 

Mafie

 

V průběhu osmdesátých let se jeho drogová síť stává proslulá i na mezinárodním poli. Je to tzv. Medelínský kartel, který kontroluje většinu drog mířících do Mexika, Portorika a Dominikánské republiky.

Také orient má své vlastní mafie. Jedná se o tzv. "Triády", které existují od dob prvních čínských císařství. Je to například skupina "14 K" se sídlem v Hong Kongu , ale aktivní v mezinárodním měřítku. Je to druhá největší Triáda na světě s přibližně 20.000 členů rozdělených do třiceti podskupin.

 

Mafie

Dokument se dále věnuje japonské Yakuze. Se svými zhruba 100 000 členy je dnes yakuza jednou z největších zločineckých organizací na světě. Jejím tradičním centrem je japonské Kóbe, kde také sídlí Jamaguči-gumi, nejpočetnější skupina yakuzy. Teprve druhý největší klan, Inagawa-kai, ovládá podsvětí Tokia. V čele každého z asi 3000 klanů stojí oyabun, tedy otec. Na rozdíl například od italské mafie postavené na rodové příslušnosti je oyabun volený svojí skupinou, do níž jsou jako novici přijímáni kobunové (fiktivní synové). Všichni členové klanu vykazují oyabunovi absolutní poslušnost a on jim za to poskytuje ochranu a vedení.

 

A nakonec se nezapomnělo ani na východní mafie, včetně té působící v současných uemích na území bývalého sovětském Svazu.

Narkomafie a obchod s drogami

Tato kapitola se věnuje dalším formám mafiánského bujení v dnešním světě. Drogy jsou vážným problémem, ze kterého zločinnost vyrůstá, a drogy samotné jsou zodpovědné za mnoho konkrétních zločinů. Užívání drog je ovšem staré jako lidstvo samo. Dokument vypočítává historii některých drog, způsoby jakým byla užívána v domorodých kulturách. Vysvětleny jsou účinky přírodních drog včetně posvátných hub, alkolaidních látek obsažených v kaktusech, koky, opia, ale i moderních preparátů jako LSD, kokain, hvězdný prach, heroin, atd. Dále se zabývá jejich zneuživáním, obchodováním a pašováním v rámci různých kriminokracií, které si udržují monopol na obchod s drogami v různých částech světa.

 

Mafie

 

Zmíněna je i zpráva o užívání drog ve veitnamské válce, a nepotvrzené spekulace o tom, že drogy byly podávány vojákům cíleně, za účelem zmírnit jejich utrpení a pomoci jim snášet uútrapy.

S dokumentem se podíváme do thajského kláštera, ve kterém je prováděna účinná léčba drogové závislosti. Pak se podíváme do jedné z moderních laboratoří, v nichž jsou různé typy drog testovány na zvířatech a zkoumá se, kolik pokusné oběti vydrží.

Světový terorismus

Nad očekávání toho, co by mohlo DVD s názvem "Mafie" obsahovat, je i tato třetí kapitola. Představuje pojmy, které jsou odjakživa a dnes více než kdy jindy v souvztažnosti – jde o terorismus a organizace, které právě v terorismu nacházejí svou tvář, a ovlivňují světovou ekonomiku a lidstvo na celé planetě.

 

Mafie

Dokument definuje pojem terorismu a vysvětluje jeho nejrůznější příčiny. Jako ve všech předchozích částech, i zde jsou zmíněny historické souvislosti. Jako představitelé terorismu v minulosti je představeno Bratrstvo vrahů, assasinská organizace, jejímž oficiálně deklarovaným cílem bylo zabít každého, kdo ohrožuje muslimské vyznání, neoficiálním pak zmocnit se cizího území a majetku.

Pak postoupíme dějinami dále, abychom odhalili teror jako hybnou páku různých revolucí. Dozvíme se zajímavosti, o tajných anarchistických spolcích v carském Rusku. Následuje celosvětová expanze rudého terorismu. Bez zajímavosti není ani otázka náboženského teroru. Souvislosti mezi anarchismem a terorismem jsou rozebírány na základě knih Tolstého a Bakunina. Dále jsou zmíněny teroristické akce v Číně doby Mao Ce-tunga. Pak je představena celá řada teroristických organizací, jejich ideovým základem je separatismus. Terorismus má i své oběti. A jsou to často nevinní a bezbranní lidé, mnohdy děti.

 

 

Mafie

 

Dokument představuje i některé celkem neznámé teroristické skupiny, kterým média běžně nevěnují pozornost. Jde například o polovojenské organizace obchodníků s drogami Narkos v Jižní Americe. Dozvíme se podrobnosti o terorismu čečenském a některých útocích z poslední doby v Beslamu nebo divadlu Dubrovka. Vzpomenut je atentán na papeže Jana Pavla II. Na DVD jsou reálnými záběry zachyceny např. i útoky v Bologni. Podíváme se do věznic na Guantanamu a připomene si záběry popravy Saddama Husseina a jeho synů.

 

Toto DVD mě svým obsahem, aktuálností a rozsahem přesvědčilo, že stojí i za poněkud vyšší investici, protože ve srovnání s některými podobně zaměřenými tituly z nabídky trafik v cenové relaci okolo 50 Kč toho přináší neporovnatelně více. Cenné jsou zeména některé reálné záběry, které vzhledem ke své autentické syrovosti máme malou šanci vidět někde jinde. Témata jsou pojednána v takové šíři a komplexnosti, že by se mohla stát výukovým materiálem pro ty, kteří mají boj s extremismem a terorismem ve své pracovní náplni. Cenná je i určitá dávka odvahy, se kterou se dokument věnuje i kontroverzním faktům, které se například v naší televizi v této podobě těžko někdy objeví.

 

Mafie

 

Uvádí: Filmexport Group International Sales
Distribuce: Popron
Originální název: Crimen – Monsters Of Crime
Rok vzniku: 2009
Celkový čas: 94 minut
Režie: Gabriele Crisanti
Hudba: Nico Fidenco, Giacommo Dell’Orso
Odborná konzultace: Vincezo Maria Mastronardi
Speciální efekty: Davide Bracci
Spolupracovali: Muzeum kriminilogie Řím