Codi – Ztracená kniha Nostradamova (2. díl)

Z produkce televizního kanálu The History Channel v úterý 29. června 2010 přináší vydavatelství Codi za 49,- Kč pokračování dokumentu Ztracená kniha Nostradamova (2. díl).

Ztracená Nostradamova kniha snad vyjeví světu naprosto poprvé, jak…

Jedná se o nedávno objevený rukopis se zašifrovanými předpověďmi budoucnosti, které možná sepsal a vyobrazeními doprovodil sám slavný věštec Nostradamus. Tato kniha, nazvaná „Věštby římských papežů“, po více než 400 let ležela ve svém úkrytu v Římě, než byla koncem 20. století objevena, a nejenom že obsahuje dosud neznámá Nostradamova proroctví, ale také vrhá nové světlo na pravý význam a smysl jeho již známých proroctví.

Tento film sleduje osudy této knihy od časů, kdy byla napsána, až do doby, kdy byla objevena, a podrobuje ji pečlivému rozboru, aby zjistil, zda je autentická, a odhalil tajemství, jež se na jejích stránkách skrývají. Má se za to, že kresby v této knize jsou obrazovou podobou Nostradamových proroctví od Velké francouzské revoluce po atentát na papeže Jana Pavla II. Současně však naznačují i další předpovědi pro naši generaci, včetně současného konfliktu na Blízkém Východě až po Apokalypsu.

 

Obsahují snad tyto ilustrace klíč k rozluštění skrytých nápovědí a časového určení jeho proroctví? A jaká tajemství budou odhalena díky několika málo stránkám latinského textu, který ty kresby, ta vyobrazení doprovází?

Tento dvouhodinový mimořádný pořad díky použití počítačové animace a moderních filmových technik oživuje ilustrace z této tajuplné knihy. Pokouší se spojit současnost se záhadami a tajnostmi této knihy, zejména však s Nostradamovým životem a jeho proroctvími do budoucna. Navíc pečlivě rozebírá Nostradamovu korespondenci s jeho oblíbeným synem Césarem (má se za to, že to byl právě on, kdo těsně před svou smrtí tuto knihu svěřil do rukou budoucího papeže), aby se pokusil nalézt klíč pro výklad Nostradamových záhadných a tajuplných vidění a proroctví.

 

Nostradamus bývá označován za mistra proroka – jisté je to, že jen málo proroků v dějinách lidstva si po tak dlouhou dobu uchovalo sílu své osobnosti a vliv; avšak on sám napsal, že vůbec není prorokem. Ale nebyl-li jím, kým či čím tedy byl? Byl to snad jen vzdělaný a chytrý muž, který již po staletí vodí lidi za nos, nebo opravdu měl schopnost nahlížet božskou prozřetelnost a vykládat ji? Na základě srovnání tohoto muže s mýtem o něm chce se tento provokující film pokusit konečně odhalit definitivní pravdu o Nostradamovi a určit, zda ta „Ztracená kniha“ skutečně je posledním slovem toho podivuhodného, úžasného muže. 

Menu DVD

Údaje o DVD:

Výběr kapitol 

Délka: 60 minut (43:24)

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: žádné

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3 (podle pravítka cca 1,8:1)  

Bonus: z nabídky Codi