Dva české filmy a jeden dokument (vše za 49 Kč) + minimagazín

Společnost Filmexport Home Video opět přistoupila k vydávání tiskoviny, poprvé 27. ledna 2016 se na pultech trafik objeví měsíčník DVD revue, který kromě tištěné části bude obsahovat v každém čísle dva pamětnické hrané filmy a jeden dokument, to vše jen za 49,- Kč.

Součástí lednového čísla budou 3 DVD:

Jedenácté přikázání

13. revír

Následovníci Julese Vernea

Číslo bude v prodeji 1 měsíc. Uvnitř čtenáři najdou příběh Jiřiny Štěpničkové včetně její filmografie a vědomostní kvíz a křížovku. Číslo také obsahuje informace o filmech, které budou v příštím čísle.

Zadní strana