Filmexport Home Video – Nedělní filmy pro pamětníky 10: Oldřich Nový (Dědečkem proti své vůli, Valentin Dobrotivý)

Společnost Filmexport Home Video nabízí v neděli 23. července 2016 ze 49,- Kč další komplet mnohokrát opakovaných titulů Nedělní filmy pro pamětníky 10 spojený jménem Oldřicha Nového.

Jedná se o filmy:

Dědečkem proti své vůli

Valentin Dobrotivý