Amercom – Velké bitvy historie (17. díl) – Tobruk 1941

Vydavatelství Amercom přichystalo další titul ediční řady Velké bitvy historie na čtvrtek 16. září 2010 – ke koupi je další ve fólii společně zatavené DVD a knihu Tobruk 1941 za 99,90 Kč.

Pár předběžných informací z polských zdrojů, kde je tento díl číslem 7 v polské řadě Wielkie Bitwy II Wojny Światowej.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

A opět tedy překlad z toho, co uvádějí polské zdroje o tomto díle:

Tobruk 1941 – První Rommelova ofenziva

V únoru 1941 přijel do Tripolisu generál Erwin Rommel, jehož úkolem bylo pomoci italským silám, bojujícím v této oblasti s Brity. Tento německý generál vešel díky svému účinkování v Africe do vojenské historie. Pod velením této "Pouštní lišky" byl odraženy síly britského Commonwealthu zpět na egyptsko-libyjské hranice.

Nicméně v boku sil Osy zůstal bod odporu – Tobruk. Pokud by město a přístav pod obranou Australanů a Britů zůstalo nedobyto, mohlo by to ohrozit další Rommelovy plány. Proto velitel britských jednotek v Africe Wavell nařídil veliteli posádky, generálu Morsheadowi, udržet město v rukách spojenců za každou cenu. Začala jedna z nejprudších bitev v africké poušti…

 

Boje o Tunisko - 1. část 

 

 

 

 

Tobruk 1941 – První útok generála Rommela 

 

Po vydání můžeme aktualizovat – na DVD jsou dva dokumenty, podle popisků na obalu Boje v severní Africe 1941-1942 (53 minut) + Tanky: Tygři v poušti (52 minut). Ovšem na disku se jako první nachází Boje o Tunisko – 1. část. Takže pokud brbláme nad recyklací již vydaných filmů, lze do připomínek zahrnout i Amercom. Druhý film je "v pořádku", jen je časově zasazen do roku 1943, zakže s Tobrukem a rokem 1941 nemá moc společného. Ještěže je k tomu alespoň ta kvalitní kniha…  

 

Tanky: Tygři v poušti

 

 

Na přelomu let 1940 a 1941 zahájily spojenecké jednotky v Egyptě útočné akce, jimiž přivodily těžkou porážku italským vojskům v severní Africe, které vytlačily z Kyrenaiky. V únoru 1941 proto do Tripolisu dorazil německý generál Erwin Rommel, následovaný jednotkami Německého afrického sboru (Afrikakorps). V následujících dvou letech se tento sbor a jeho velitel stali legendami středomořského válčiště.

 

Krátce po svém příjezdu zahájil generál Rommel protiútok, během nějž pronikly jeho jednotky pouští a zatlačily britské síly až k egyptské hranici. V levém boku jim však zůstal ppevněný přístav Tobruk, který se spojeneckým jednotkám podařilo udržet. Obležená posádka, tvořená z valné části australskými jednotkami, se dokázala proti několika německým a italským útokům udržet, čímž plány na útok proti Egyptu generálu Rommelovi značně zkomplikovala.

 

Úspěšná obrana Tobruku, jíž se zúčastnily britské, australské, indické, polské a československé jednotky, se stala jednou z největších bitev v písku severoafrické pouště a přinesla spojencům v kritickém roce 1941 jedno z mála vítězství. Šlo sice jen o dočasné vítězství, to však předznamenalo budoucí úspěchy. V roce 1942 přešla britská armáda u El Alameinu do protiofenzívy, důsledkem čehož ztratil Afrikakorps definitivně iniciativu. Konečnou německou porážku v severní Africe pak nepomohlo odvrátit ani nasazení legendárních tanků Tiger.

 

Kniha o tradičních 96 stranách se jmenuje Tobruk 1941 – První útok generála Rommela, autorem je Jon Latimer (Tobruk 1941 – Rommel´s opening moves z roku 2001), ilustrace Jim Lauriel, překlad PhDr. Jiří Fidler.

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: 53+52 minut (52:54 + 52:33)

Původní název: Battlefiel – Operation Torch / Tanks! Tigers In The Desert

Menu DVD 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

 

Nastavení zvuku a titulků 

 

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný