Filmexport Home Video – Světová náboženství očima profesora Hanse Künga

Další z balíčků s neprodanými zásobami měl nabízet Filmexport Home Video v úterý 14. prosince 2010, za 199,- Kč měl být v prodeji pack 7 DVD Světová náboženství očima profesora Hanse Künga. Na pulty dorazilo až ve středu 15. prosince 2010.  

V balíku by měla být tato DVD:

Světová náboženství / Náboženství kmenů

DVD 1: V první části sedmidílného dokumentárního seriálu o světových náboženstvích nazvané „Náboženství kmenů“ se diváci vydají se známým spisovatelem a katolickým teologem Hansem Küngem do nitra Austrálie a do Afriky – kolébky lidstva.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D. (42 min.)

Světová náboženství / Čínská náboženství

DVD 2: Hans Küng zavede v tomto díle diváky do Říše středu, která je v současné době oficiálně „zónou bez náboženství“. Hledání elixíru věčného života ve starověké Číně přineslo řadu objevů v oblasti lékařství a chemie, jež nyní po mnoha staletích triumfálně dobývají západní svět.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce Mgr. Jakuba Maršálka, Ph.D. (41 min.)

Světová náboženství / Hinduismus 

DVD 3: S odhadovaným počtem 750 milionů věřících představuje hinduismus třetí největší náboženské společenství na světě. Přesto je v rámci mezináboženského dialogu zmiňován jen zřídka, neboť nemá pevné církevní uspořádání, ani obecně závazné doktríny. Rozmanitosti náboženských tradic i přesvědčení tohoto světa víry, jež přetrvala celá tisíciletí, divákům odhalí známý spisovatel a katolický teolog Hans Küng.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce PhDr. Dušana Zbavitele, DrSc. (47 min.)

Světová náboženství / Buddhismus 

DVD 4: Hans Küng přivádí ve čtvrtém díle cyklu Světová náboženství diváky do světa Buddhy, ke Stromu probuzení v Indii i do zenových klášterů v Japonsku. Buddhismus je v současné době čtvrté největší náboženské společenství na světě, které stále láká mnoho nových stoupenců.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce PhDr. Jiřího Holby, Ph.D. (29 min.)

Světová náboženství / Židovství

DVD 5: Z hlediska počtu je judaismus poměrně malým náboženstvím s přibližně 13 miliony věřících. Avšak z duchovního hlediska je podle mínění známého spisovatele a katolického teologa Hanse Künga světem moci, v němž se jako v zrcadle odrážejí všechny náboženské problémy dneška i naší doby. Hans Küng se proto vydává po stopách jednoho z nejstarších prorockých náboženství od Spojených států přes Izrael až po Berlín.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborné poradkyně Mgr. Kateřiny Weberové (94 min.)

Světová náboženství / Křesťanství 

DVD 6: S cílem odhalit skutečnou podstatu křesťanství Hans Küng přivádí diváky v šestém dílu seriálu nejprve do San Salvadoru, kde v chudinské čtvrti La Chacra nalézá dva základní prvky křesťanství: oslavu víry a oddanost společnosti. Nicméně právě tuto oddanost zaplatil biskup Oskar Romero, ale i mnoho dalších křesťanů v Salvadoru vlastním životem. Je snad největší náboženské společenství světa, čítající takřka dvě miliardy křesťanů, otřásáno vážnou krizí?

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce Mgr. Vladimíra Kelnara (38 min.)

Světová náboženství / Islám 

DVD 7: V sedmé části tohoto dokumentárního seriálu věnovaného světovým náboženstvím se známý spisovatel a katolický teolog Hans Küng vydává po stopách islámu od jeho kořenů až do současnosti. Poukazuje na to, že zájem o islám trvá odedávna – stejně tak i obavy z něj. V celé řadě evropských velkoměst se zvyšuje napětí mezi muslimy a nemuslimy. Jedni se cítí být utlačováni, druzí naopak ohrožováni fundamentalisty.

Pořadem provází: Prof. Hans Küng (spisovatel a katolický teolog)
BONUS: Slovo odborného poradce Prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. (96 min.)

Bližší informace viz jednotlivé odkazy.