Amercom – Velké bitvy historie (34. díl) – Normandie 1944

Amercom by měl pokračovat v ediční řadě Velké bitvy historie další epizodou z období 2. světové války. Ve čtvrtek 12. května 2011 bychom se měli dočkat dalšího ve fólii společně zataveného DVD a knihy s pořadovým číslem 34 a názvem Normandie 1944 za obvyklých 99,90 Kč.

Jako vždy pár předběžných informací z polských zdrojů, kde je tento díl číslem 33 v polské řadě Wielkie Bitwy II Wojny Światowej.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

Ztracené důkazy: Průlom v Normandii

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD 

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

Obal polského DVD 

A opět tedy překlad z toho, co uvádějí polské zdroje o dalším díle:

Normandie 1944 – Pád „Pevnosti Evropa"

Ráno dne "D" – 6. června 1944 – se největší armáda v historii obojživelných operací blížila k pobřeží Francie. Z přístavů na jižním pobřeží Anglie vyrazili lodě, na nichž byly desítky tisíc vojáků a stovky vozidel, jejichž účelem bylo osvobodit Francii a následně zbytek Evropy z područí nacistického Německa.

Proti nim na pobřeží stály připravené německé divize a v rezervě čekaly na rozkaz Führera elitní obrněné jednotky. Oči světa se obrátily na pláže, kde spojenecké jednotky zahájily vylodění.

Kniha popisuje události v Normandii od zahájení operace "Overlord" až k průlomu německých obranných linií a útoku ve směru na Paříž.

Zadní strana polského DVD 

Polské DVD podle náhledu obalu obsahuje další dokument z řady Barvy války: Ztracené důkazy – Průlom v Normandii v délce 45 minut.

Po vydání doplňme texty:

Kniha Normandie 1944 – Vylodění spojeneckých vojsk a průlom z předmostí (Normandy 1944 – Allied Landings and Breakout) je z roku 1990, autor Stephen Badsey, překlad PhDr. Vladimír Pilát, CDs. Jako obvykle 96 stran a příslib dalších plánovaných titulů.

V den D 6. června 1944 byla zahájena největší obojživelná operace v dějinách vojenství. Z přístavů a zátok na jižním pobřeží Anglie vyplula mohutná armáda výsadkových plavidel a vyloďovacích člunů, vracející spojenecká vojska zpátky na evropský kontinent. Stephen Badsey nabízí stručný přehled průběhu operace Overlord – od zuřivých bojů na pobřeží přes bitvu o klíčové město Caen a průlomovou operaci Cobra až po dramatické pronásledování německých vojsk, ustupujících k řece Seině.

DVD Ztracené důkazy: Průlom z Normandie

Šest týdnů po dni D nastala v Normandii patová situace. Němci se vzpamatovali ze šoku a vrhli se do protiútoku, který pozemním silám Spojenců způsobil obrovské ztráty. Britské i americké jednotky se zastavily. Zatímco se britské jednotky snažily prorazit německou obranu u Caen, čelily americké síly ještě složitější překážce – živým plotům "bocage". V krvavých bojích na krátkou vzdálenost padly na obou stranách tisíce vojáků, Spojenci však nakonec začali pomalu postupovat vpřed a za cenu nesmírných obětí získávali do svých rukou jednotlivá města a vesnice. Mužům, kteří přežili peklo v bocage a umožnili následný průlom, se však vzpomínky na padlé kamarády vryly do paměti navždy.

Pokud snad měl někdo podle názvu kompletu o jeho náplni poněkud jinou představu, pak vězte, že v polské sérii figurují jednotlivé tituly s názvy Den D – "Omaha", Den D – "Utah", Den D – "Sword", kterých se u nás asi nedočkáme…  

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: 45 minut (44:48)

Původní název: The Lost Evidence: Breakout from Normandy

Menu DVD 

Údaje o DVD:

Nastavení zvuku a titulků 

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný