IQ+ Information – Angličtina pro teenagery (2 x CD-ROM)

Pokud si myslíte, že lesklé placaté kotoučky vám či vaší mládeži mohou pomoci při získání znalostí cizího jazyka, pak vězte, že v sobotu 3. prosince 2011 dorazil na pulty titul Angličtina pro teenagery z dílny společnosti IQ+ Information. Dva CD-ROMy za 169,- Kč.

Příprava ke zkoušce Key English Test. Integrovaný systém analýzy řeči.

 

Jediný kurz angličtiny na českém trhu, který je přímo určen dětem ve věku 9–15 let, pokrývá výuku od úplných začátečníků po mírně pokročilé (A1–A2). Výukou děti provází teenager Gilbert, který je naučí zábavným způsobem všem potřebným dovednostem, jakými jsou mluvení, psaní, čtení a poslech. Díky bohatým animacím, videosekvencím, multimédiím a vysoké interaktivně jsou dovednosti prezentovány formou snadnou k zapamatování. Kurz navíc obsahuje stovky interaktivních cvičení, zvukové nahrávky, zábavnou gramatiku, fotografie, ilustrace, komiksy a jazykové hry a pokročilé nástroje pro efektivní budování jazykových dovedností: pokročilý systém analýzy řeči a procvičování výslovnosti a možnost interaktivní výuky slovíček.

Videosekvence 

Do výuky jsou zařazeny spceiální video sekvence. Tyto sekce se vyznačují množstvím videí a animovaných filmů, které prezentují Gilbertovy zážitky. Z nich pak vychází množství cvičení a výkladu.

Zábavná gramatika

Gramatika ještě nikdy nebyla tak zábavná jako s Gilbertem! Díky propracovanému modulu, který dětem v pravou chvíli předkládá jednotlivá gramatická cvičení, je gramatika provázána zábavnou formou s celým kurzem.

Pokročilý systém analýzy řeči a procvičování výslovnosti

Kurz využívá systém pro analýzu řeči umožňujcí efektivní trénování výslovnosti. Vaše výslovnost je porovnávána s výslovností rodilého mluvčího a pak vyhodnocena. Systém analyzuje věty slovo po slovu a graficky označí části vět, které je třeba zdokonalit. Všechny nahrávky byly pořízeny s anglickými herci ve studiu John Green Tefl Tapes.

Interaktivní výuka slovíček

Kurz nabízí studentům efektivní metodu pro učení nových slovíček. V každé lekci se nová slovíčka procvičují ve třech etapách:

– vizuání prezentace – barevné, interaktivní animace a simulace

– nácvik výslovnosti – interaktivní modul, umožňuje nahrávání, poslech a možnost porovnání vlastní nahrávky s originálem

– psaní a praktické využití slovíček – různorodá cvičení systematicky učí používat slovíčka v odpovídajícím kontextu