Lidové noviny – Kniha knih – Bible pro malé a velké – Nový zákon (2 CD)

V pátek 21. března 2008 nabízí Lidové noviny 2 CD zvukové nahrávky Kniha knih – Bible pro malé a velké – Nový zákon za 149,- Kč.

Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám! Znalost Bible patří k všeobecnému vzdělání a tento titul nabízí možnost, jak se v podání populárních hereckých představitelů seznámit v přístupné slovesné formě s knihou knih.

 

55 Biblických příběhů na 2 CD ze "STARÉHO ZÁKONA" vyprávějí: Marek Eben, Radovan Lukavský, Dana Syslová a Gabriela Filippi. 

CD 1:

01. Dana Syslová – Anděl se zjevuje Marii – 2:35

02. Dana Syslová – Ježíšovo narození – 1:40

03. Dana Syslová – Návštěva pastýřů – 1:05

04. Dana Syslová – V chrámu – 1:39

05. Dana Syslová – Mudrci – 1:57

06. Dana Syslová – Útěk do Egypta – 1:58

07. Dana Syslová – Ježíš je nalezen v chrámu – 1:35

08. Dana Syslová – Jan křtí Ježíše – 2:03

09. Dana Syslová – Pokušení na poušti – 2:05

10. Marek Eben – Ježíš povolává své učedníky – 4:32

11. Marek Eben – Svatba v Káně galilejské – 1:43

12. Marek Eben – Kázání na hoře – 4:46

13. Marek Eben – Uzdravení nemocných – 2:47

14. Marek Eben – Ježíš tiší bouři – 1:01

15. Marek Eben – Rozsévač – 2:30

16. Marek Eben – Smrt Jana Křtitele – 2:31

17. Marek Eben – Nasycení pěti tisíců – 1:45

18. Marek Eben – Ježíš kráčí po vodě – 1:37

19. Marek Eben – Proměnění – 3:19

20. Marek Eben – Marie, Marta a Lazar – 2:31

21. Marek Eben – Nemilosrdný služebník – 2:43

22. Marek Eben – Lazar a boháč – 1:54

23. Marek Eben – Ježíš a děti – 1:28

24. Marek Eben – Bohatý mladík – 1:22

25. Marek Eben – Dělníci na vinici – 1:35

26. Marek Eben – Svatební hostina – 1:49

27. Marek Eben – Podobenství o hřivnách – 2:15

28. Marek Eben – Ježíš vjíždí do Jeruzaléma – 1:52

29. Marek Eben – Ježíš a prodavači v chrámu – 2:07

30. Marek Eben – Jidáš umlouvá zrazení Ježíše – 2:52 

CD 2:

01. Marek Eben – Poslední večeře – 2:57

02. Marek Eben – Zahrada Getsemane – 2:18

03. Marek Eben – Petrovo zapření – 2:25

04. Marek Eben – Ježíš před Sanhedrínem – 2:07

05. Marek Eben – Ježíš před Pilátem – 2:19

06. Marek Eben – Ukřižování – 3:03

07. Marek Eben – Vzkříšení – 2:20

08. Marek Eben – Na cestě do Emaus – 3:20

09. Marek Eben – Nanebevstoupení – 2:55

10. Gabriela Filippi – Ohnivé jazyky – 1:54

11. Gabriela Filippi – Petr uzdravuje – 2:51

12. Gabriela Filippi – Štěpánova smrt – 2:01

13. Gabriela Filippi – Saulova cesta do Damašku – 3:13

14. Gabriela Filippi – Petr a Kornélius – 2:28

15. Gabriela Filippi – Petr ve vězení – 2:14

16. Radovan Lukavský – Pavlovy příhody – 6:51

17. Radovan Lukavský – Pavel je zatčen – 3:08

18. Radovan Lukavský – Pavlova cesta do Říma – 4:17

19. Radovan Lukavský – Pavlovy listy – 5:48

20. Radovan Lukavský – Kniha zjevení – 6:29