IQ+ Information – Angličtina pro podnikatele (CD-ROM)

Kromě již několikáté reedice 4 DVD s výukou angličtiny se v sobotu 17. prosince 2011 dostává na pulty další CD-ROM společnosti IQ+ Information, za 189,- Kč je v trafikách v prodeji Angličtina pro podnikatele

Unikátní interaktivní kurz obchodní angličtiny nejnovější generace je určený zejména pro uživatele ovládající angličtinu na středně pokročilé úrovni, kteří cizí jazyk potřebují používat v práci, při obchodní komunikaci nebo v oblastech souvisejících s obchodem: marketing, management, finance, reklama, administrativa atp. Kurz je založený na kurzu „Business Targets“ vydaného Macmillan Heinemann ELT z Oxfordu, od celosvětově známého autora anglických učebnic Simona Greenalla. Obsahuje stovky interaktivních cvičení, zvukové nahrávky, rozsáhlou gramatiku, fotografie, ilustrace, dokonalé videofilmy, animace, simulace a jazykové hry a mnoho pokročilých nástrojů pro efektivní budování jazykových dovedností:výukové plány a editor lekcí, pokročilý systém analýzy řeči a procvičování výslovnosti, efektivní systém kontroly pokroku ve výuce. Kurz poskytuje vysoce poutavý materiál pro každého, kdo si chce zlepšit jazykové dovednosti v reálných obchodních situacích. Kurz zahrnuje slovní zásobu používanou v moderní komunikaci pomocí mobilních telefonů, e-mailů a internetu. 

Výukový obsah:

150 hodin výuky

Pokrývá látku: B1–B2

404 cvičení

2,5 h nahrávek rodilých mluvčích

1,5 h videoukázek a animací

650 obrázků a fotografií

900 nových slovíček

300 obchodních frází

Přehledná gramatika s příklady použití

Výukové plány

Výukový plán je pokročilý nástroj, který umožňuje každému uživateli, aby si rozplánoval práci s kurzem podle svých časových možností. Uživatel si může určovat tempo, přestávky, a délku studia. Je ale samozřejmě možné spustit si kdykoli libovolnou lekci dle aktuální potřeby.

Editor lekcí

Každý uživatel si z dostupných materiálů může vytvářet vlastní lekce, zaměřené na nácvik nějaké konkrétní dovednosti – např. na poslech nebo gramatiku. Při tvorbě vlastní lekce má uživatel k dispozici náhledy jednotlivých stránek, aby lekci mohl snadněji vytvářet.

Pokročilý systém analýzy řeči a procvičování výslovnosti

Kurz využívá nejnovější systém pro analýzu řeči umožňující efektivní trénování výslovnosti. Vaše výslovnost je porovnána s výslovnosti rodilého mluvčího a pak vyhodnocena. Systém analyzuje věty slovo po slovu a graficky označí části vět, které je třeba zdokonalit.

Efektivní systém kontroly pokroku ve výuce

Uživatel si může ověřovat své znalosti a pokrok ve studiu pomocí průběžných kontrolních testů. Na základě výsledků testů, má pak neustále k dispozici komentáře k chybám, které udělal. Program identifikuje jeho slabé a silné stránky ve všech oblastech (gramatika, poslech, čtení, slovní zásoba, výslovnost) a navrhne vhodné studijní materiály k odstranění všech nedostatků.