Amercom – Velké bitvy historie (52. díl) – Osvobození Paříže 1944

Vydavatelství Amercom jako další díl série Velké bitvy historie na obalech plánuje ve čtvrtek 19. ledna 2012 ve fólii společně zatavené DVD a knihu s pořadovým číslem 52 a názvem Osvobození Paříže 1944 za 105,- Kč.

V původní polské sérii Wielkie Bitwy II Wojny Światowej se jedná o číslo 36, plný název zní Wyzwolenie Paryża 1944 – Wyścig ku Sekwanie, což by mělo být Osvobození Paříže 1944 – Závody na Seině.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

Potisk polského DVD 

Operace "Cobra", uskutečněná Spojenci v červenci 1944, měla vyvést jednotky z Normandie a umožnit jim postup do nitra Francie. Plány kampaně zpočátku ignorovaly Paříž, Spojenci se domnívali, že riziko dlouhotrvajících a těžkých pouličních bojů je příliš velké proti tomu, že tento cíl má poměrně malý strategický význam. Politický tlak z francouzské strany a povstání, které vypuklo ve městě, si ale vynutily rozhodná opatření, jejichž cílem bylo dobití francouzského hlavního města.

Kniha popisuje útok 3. armády generálporučíka George Pattona ve směru na Paříž, francouzský odpor ve městě, stejně jako boj francouzské 2. brněné divize, která nakonec vstoupila do Paříže a společně s povstalci přispěla k osvobození města dříve, než se nacistickým ženijním jednotkám podařilo na Hitlerův rozkaz vymazat město z povrchu zemského.

Ztracené důkazy - Osvobození Paříže

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

DVD obsahuje dokument Ztracené důkazy – Osvobození Paříže.

Po vydání opět oficiální verze textu:

V červenci roku 1944 se spojeneckým vojskům v rámci operace Cobra podařilo vybřednout z dosavadní patové situace v Normandii a zahájit rychlý postup napříč Francií. Spojenecké velení ve svých původních plánech ignorovalo hlavní město Paříž jako vojenský cíl. Hodlalo se tak vyhnout riziku těžkých pouličních bojů, které by podle jeho mínění vedly k obrovským ztrátám, přesahujícím strategický význam města. Ale politický tlak francouzské strany, umocněný vypuknutím lidového povstání, však nakonec Spojence donutil zahájit okamžitou osvobozovací akci. Tento film a kniha popisují operace Pattonovy 3. armády a její postup k Paříži, akce bojovníků hnutí odporu přímo ve městě a tažení francouzské 2. obrněné divize, která se 24. srpna 1944 probojovala do ulic metropole.

Kniha Osvobození Paříže 1944 – Pattonovo bleskové tažení k Seině (Liberation of Paris 1944 – Patton’s race for the Seine) je z roku 2008, autor Steven J. Zaloga, ilustrace Howard Gerrard, překlad PhDr. Vladimír Pilát. Náležitosti jako vždy, 96 stran, plánky, mapy, fotky, ilustrace. A na zadní straně příslib dalších 5 pokračování, včetně těch nedruhosvětovoválečných. 

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: 45 minut (44:46)

Původní název: The Lost Evidence: Liberation of Paris

Menu DVD

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

 

Nastavení zvuku a titulků

 

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný