Tisková zpráva společnosti Magic Box

Máme tu čerstvou tiskovou zprávu společnosti MAGIC BOX, a.s., hodnotící loňský rok, který byl zjevně úspěšný. V roce 2011 se společnost stala v Čechách a na Slovensku největším distributorem filmů, seriálů a dokumentů na DVD a Blu-ray nosičích.

V roce 2011 se distributor Magic Box, a.s. umístil:

– jako první v celkovém počtu prodaných  DVD a Blu-ray nosičů v České republice a na Slovensku.

– jako první v celkovém součtu dosažených tržeb za prodej DVD a Blu-ray nosičů v České republice a na Slovensku

– jako první v celkovém počtu nově vydaných titulů

Magic Box a.s. prodal v ČR a SR v roce 2011 celkem 1 280 955 kusů DVD, což je 40% z celkového trhu s DVD a 90 972 kusů Blu-ray disků, čímž dosáhl 45%podílu z celkového trhu s těmito nosiči.

V atraktivním formátu 3D prodal Magic Box, a.s. téměř 16 tisíc kusů nosičů, včetně prvního českého filmu vydaného na Blu-ray nosiči ve 3D a současně 2D formátu „Fimfárum do třetice všeho dobrého".

Průměrná cena Blu-ray disků v České republice meziročně poklesla o 10,66%

zdroj: Průzkum trhu DVD Group.cz (nezahrnuje prodej levných DVD v tzv. papírových pošetkách)