Amercom – Velké bitvy historie 56 – Teutoburský les 9

A máme tu poslední výlet do dávné válečné historie, vydavatelství Amercom v sérii Velké bitvy historie ve čtvrtek 15. března 2012 plánuje ve fólii společně zatavené DVD a knihu s pořadovým číslem 56, které je posledním nedruhosvětovoválečným titilem edice, vyjít má Teutoburský les – 9 n. l. za 105,- Kč.

V původní polské sérii Wielkie Bitwy Historii (zopakujme si s lítostí, že jen ona sama má celkem 61 titulů) se jedná o číslo 49 a plný název zní Bitwa w Lesie Teutoburskim.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Přední strana polského DVD 

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

Roku 9 po Kristu císařský papežský nuncius v Germánii Publius Quinctilius Varus vedl tři legie přes Rýn do oblasti známé jako Velká Germánie, okupované Římany již více než 20 let. Varus a jeho vojska se nikdy nevrátili, byli pobiti Germány v Teutoburském lese, rostoucím v okolí dnešní vesnice Kalkriese.

Vlákány do pasti byly legie napadeny ze všech stran různými germánskými kmeny, které se účastnily povstání proti římským okupantům. I když pozdější výpravy porazily germánské kmeny, porážka Varuse a jeho legií donutila Řím upustit od plánu vytvořit z Velké Germánie provincii, a Rýn se stal hranicí mezi římskou říší a světem germánských kmenů.

Zadní strana polského DVD 

Polská verze obsahuje DVD Řím – rozkvět a úpadek impéria – Les smrti, jeden z dílů cyklu, který u nás vydalo Codi v roce 2010. České DVD ale překvapivě obsahuje nakonec jiný dokument s názvem Starověcí válečníci – Římské legie. Radost kalí snad jen fakt, že má pouhých 25 minut…

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD 

V roce 9 n. l. se Publius Quinctilius Varus, císařský legát v Germínii, vydal se třemi legiemi za Rýn do nitra Velké Germánie, kam Řím směřoval své výboje už více než dvacet let. Varus a jeho muži se nikdy nevrátili. V hlubinách Teutoburského lesa, nedaleko dnešní vesnice Kalkriese, je vyvraždilo spojené vojsko germánských kmenů. Celá země tehdy povstala proti římské nadvládě a na legie, které cheruský náčelník Arminius zavedl přímo do pasti, zaútočilo hned několik kmenů současně. Římané sice později Germány ztrestali a získali zpět uloupené orly všech tří legií, po masakru Varova vojska se však s konečnou platností vzdali všech plánů učinit z Velké Germánie svou provincii a uznali Rýn jako hranici mezi římským a germánským světem.

Kniha Teutoburský les 9 – Zkáza Varových legií (Tetoburg Forest AD 9: The destruction of Varus and his legions) je z roku 2011, autor Michael McNally, ilustrace Peter Denis, překlad Jitka Svobodová, odborná korektura PhDr. Ivana Koucká. Obvyklých 96 stran plných fakt, fotografií, map, plánů a ilustrací slibuje už jen závěrečný díl, věnovaný porážce Japonska v roce 1945.

A ještě DVD, které je tedy "trochu" mimo svůj název Teutoburský les 9:

I na vrcholu své moci musel Řím, nejmocnější říše světa, platit tribut barbarům. Kmen Dáků, usídlený ve svých horských pevnostech na sever od Dunaje, neustále podnikal na říši nájezdy. Dvě římská vojska se je snažila zastavit, obě ale byla zničena. Celá legie byla v jediné chvíli smetena z povrchu zemského. Řím se pokusil mír koupit, ale Dákové úmluvu porušili. Nový císař Traján se proto rozhodl povolat své legie v počtu 100 000 mužů, což byla třetina celé římské armády. Jedním z těchto legionářů byl i třicetiletý veterán Tiberius Claudius Vitellius…

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: 25 minut

Původní název: Ancient Warriors: The Legions of Rome

Menu DVD 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

 

Nastavení zvuku a titulků 

 

Obraz: barevný PAL DVD5 4:3(1,33:1)  

Bonus: žádný