Fragmenty Francesca Petrarky

Se zajímavým seriálem v rámci cyklu Italský rok přišla v těchto dnech stanice Vltava. Jmenuje se Fragmenty Francesca Petrarky a jednotlivé díly mají jen něco okolo 10 minut.

Italský básník Francesco Petrarca (1304 – 1374 ) se v životě mohl těšit z několika hlubokých přátelství, stal se ozdobou aristokratických dvorů a jeho talent a píle mu získaly přízeň všech vrstev společnosti. Přesto – politický exil, nenáviděná studia práv, střídání působišť, to byl úděl tohoto básníka pronásledovaného nevyzpytatelnou bohyní Štěstěnou. Před bouřemi světa se ukryl v drsné přírodě v údolí u Avignonu, kde si koupil o samotě stojící dům. Tam se zcela oddal klasickým studiím, započal tam většinu svých erudovaných latinských děl a jal se promýšlet knihu milostných veršů se skromným názvem Zlomky v lidové řeči, jíž pozdější editoři vtiskli titul Zpěvník.

K označení „zlomky“ nebo „sbírka“ však mají Petrarkova Fragmenty daleko. Je to rafinovaná architektura, která s mnoha odbočkami, epizodami a nuancemi vykresluje jako velkolepý básnický deník celý oblouk spisovatelova žití od mladického poblouznění až k rozhodnému přijetí duchovních a transcendentních hodnot ve stáří.

Petrarca je v dějinách evropské poezie první, kdo vystavuje na odiv svoje pochyby, nejistoty, nenaplněné touhy i neklid hluboce věřícího člověka, který trpí, kdykoli se odchýlí od morálních ideálů a je ošálen pomíjivými věcmi.

Komentářů se ujal olomoucký italianista Jiří Špička, který je s Milošem Doležalem také spoluautorem celého cyklu. V režii Markéty Jahodové účinkují Massimo Grimaldi, Martina Delišová, Pavel Rímský a Kryštof Rímský.