Trestní oznámení kvůli DVD s majorem Zemanem

Situace kolem vydávání DVD se seriálem Třicet případů majora Zemana se opět komplikuje. Server Novinky.cz přinesl informaci, že člen Rady České televize Petr Uhl podal ve středu trestní oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku v souvislosti s vydáním DVD Třicet případů majora Zemana.

Podání Uhl zdůvodňuje tím, že smlouva o prodeji vysílacích práv na tento seriál společnosti Český film je nevýhodná a České televizi způsobila značnou ztrátu. K oznámení se připojil další člen Rady ČT Dobromil Dvořák.
Případ prodeje seriálu Třicet případů majora Zemana šetřila i dozorčí komise Rady České televize.
Další členové Rady ČT podávali v průběhu jednání konkrétní otázky, zda společnost Český film Praha opravdu vypořádala autorská práva, zda si ČT prověřovala důvěryhodnost firmy Český film, proč jednala s firmou, která předtím DVD nikdy nevydávala a byla zapsána do obchodního rejstříku až 31. srpna letošního roku, avšak jednání o prodeji práv s ní začalo dva týdny předtím, atd. Generální ředitel ČT Jiří Janeček i dozorčí komise dostali od Rady ČT za úkol zodpovědět na tyto otázky do 31. ledna 2008.
Je otázkou, jaké budou mít tyto okolnosti vliv na probíhající vydávání a zda by nemohlo být pozastaveno nebo zcela přerušeno. Vzhledem k datu, do kterého se má Jiří Janeček vyjádřit, je šance, že ještě nejméně 4 DVD by mohly být vydány.
Kdo je Petr Uhl?
Narozen 8. 10. 1941 v Praze.
Koncem roku 1989 v Občanském fóru, za ně zvolen v červnu 1990 poslancem Federálního shromáždění (do června 1992), členem branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů FS. Členem Občanského hnutí 1991–1992. Členem IV. internacionály 1984–1991, Levé alternativy 1989–1992.
V roce 1997 spolupracovat s ČSSD (jako nečlen) na jejím programu a od září 1998 do února 2001 zmocněncem vlády ČR pro lidská práva a zároveň předseda Rady pro národnosti, Rady pro lidská práva a Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a také náměstek místopředsedy vlády pro legislativu a lidská práva.
V květnu 2003 zvolen na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES Poslaneckou sněmovnou členem (15členné) Rady České televize na funkční období šesti let. RČT je orgán kontroly veřejnosti nad veřejnoprávním charakterem ČT.
V listopadu 2002 vstoupil do Strany zelených, v jiné politické straně předtím nebyl. Ve Straně zelených nemá žádnou funkci (zákon o ČT to ostatně vylučuje).
Příbuzné texty:
• Co vychází na DVD – prosinec 2007
• Vydávání Majora Zemana bude přerušeno
• Nedělní Aha! – Třicet případů majora Zemana DVD 5