Otazníky kolem Majora Zemana

Kauza vydávání seriálu Třicet případů Majora Zemana se opět objevila v Hospodářských novinách. V článku Rada ČT stížnost reportérů na cenzuru smetla pod stůl se autorka Kateřina Mahdalová v odstavci Major Zeman s otazníkem zabývá tímto případem.

Článek zmiňuje, že prodej práv na vydání seriálů (např. Třicet případů majora Zemana nebo Nemocnice na kraji města) na DVD stále zůstává s otazníkem.
V článku se připomíná skutečnost, že ředitel televize Jiří Janeček již dříve podal trestní oznámení, aby ho vyšetřování zbavilo obviňování z nevýhodného prodeje. Tento fakt je uváděn v souvislosti s podáním trestního oznámení i radním Petrem Uhlem a Dobromilem Dvořákem.
Článek vysvětluje, co je předmětem trestního oznámení. Radní se domnívají, že mohl být spáchán trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, případně i nějaký jiný trestný čin proti majetku.
Práva od televize koupila společnost Český film Praha podnikatele Hynka Čecha a vedení televize musí vysvětlit, proč nevzala v potaz nabídky jiných firem, které měly být výhodnější.
Dozorčí komise Rady doporučila, aby se práva na díla z televize prodávala v aukci či v dražbě, jako je tomu v případě uměleckých děl.
Příbuzné texty:
• Major Zeman vyjde opět v lednu
• Trestní oznámení kvůli DVD s majorem Zemanem
• Nedělní Aha! – Třicet případů majora Zemana DVD 5
• Vydávání Majora Zemana bude přerušeno