Reflex – X krát divadlo – Maryša

Ve čtvrtek 30. října 2008 mělo v časopise Reflex vyjít DVD z edice– X krát divadlo se záznamen divadelní hry  Maryša. Na pultech se komplet objevil až ve čtvrtek 6. listopadu 2008. Cena časopisu i s DVD (samostatně se neprodává) 110,- Kč.

Říjnové DVD bude obsahovat záznam představení hry bratří Mrštíků MARYŠA z Východočeského divadla v Hradci Králové. V provedení z roku 1983 se v režii Jana Grossmana představí Markéta Vosková-Novotná, Miroslav Švejda, Marie Tardy, Alena Cónová a další.

Maryša je drama – tragédie z venkovského prostředí o pěti jednáních. Odehrává se v jedné jihomoravské vesnici koncem devatenáctého století (1886).

Hlavní postavy:

Maryša – selka, velice citlivá dívka toužící po upřímné lásce,
nedokázala se vzepřít rodičům ani svému muži, kterého nenáviděla.
Lízal – sedlák, otec Maryši, byl chamtivý, vypočítavý a kvůli penězům neváhal provdat svoji dceru za muže, kterého nesnášela. Byl ovšem citlivější než jeho žena Lízalka a dcery mu bylo líto.
Francek – baráčník, cílevědomý, šlechetný a statečný muž, který miloval Maryšu a ona jeho.
Textová úprava Jana Grossmana zmírňuje – na konci minulého století tak ceněné – prvky folklóru a dialektu a zvýrazňuje nadčasovost problémů do osudu hrdinů. Tato nadčasovost spočívá tragickém osudu člověka, který neumí dobrovolně, protože k tomu není vnitřně uspořádán, přistupovat na nutné životní kompromisy. Ty s sebou nevyhnutelně přinášejí nejen klid a „pohodu“, ale často i zoufalou rezignaci, pocit nevěry sobě samému. A pocit osobní viny a odpovědnosti každého jednotlivého člověka za zlo světa. (Helena Suchařípová, Divadelní noviny)