To nejlepší z klasiky 3 – Braniborské koncerty

Braniborské koncerty (BWV 1046–1051) Johanna Sebastiana Bacha patří k nejvýznamnějším dílům barokní hudby. Původně se jmenovaly „Six Concerts avec plusieurs instruments“ („Šest koncertů pro více nástrojů“). Název Braniborské koncerty použil poprvé v 70.letech 19. století známý Bachův životopisec a badatel Philipp Spitta. Vychází na CD již zítra, v pondělí 28. dubna 2008. Cena CD je 39,– Kč.

Braniborské koncerty jsou, zejména pro náročnost koncertantních partů, považovány za jeden z vrcholů interpretačního umění a jsou dnes prestižní součástí repertoáru významných hudebních těles na celém světě. Cyklus byl dokončen zřejmě v letech 1718–21 v Köthenu. V roce 1721 byl věnován braniborskému markraběti Christianu Ludwigovi, který Bachovu práci během krátkého setkání v Berlíně (1718/19) inicioval.

Každý z Braniborských koncertů má svou specifickou strukturu a instrumentaci. Nalezneme zde nejen prvky consortů, concerta grossa a sólového concerta italského typu, ale i suity a fugy.

Toto CD zachycuje první část Braniborských koncertů, proto označení Vol. 1.
obrazek

Tracklist:

01. I. Braniborský koncert BWV 1046 F-dur
     (Allegro – Adagio – Allegro Menuet – Polonez Menuet) (21:55)
02. II. Braniborský koncert BWV 1047 F-dur
     (Allegro – Andante – Allegro assai) (12:07)
03. III. Braniborský koncert BWV 1048 G-dur
     (Allegro – Adagio – Allegro) (13:51)
04. IV. Braniborský koncert BWV 1049 G-dur
     (Andante – Allegro – Presto) (17:41)

Celkový čas 65:34 min.

© 2008 MediaWay, Licence: Sond-Pol