ČT+ 03/2008 – CD Hity Multisonicu

Snažíme se průběžně monitorovat nejen filmová DVD, ale i ostatní digitální nosiče, které se objevují v prodejnách tisku, i když těch není zdaleka tolik jako filmů. Televizní program ČT+ dnes 2. února 2008 vyšel s dárkem v podbě zvukového CD obsahujícího Hity Multisonicu. Cena časopisu včetně CD je 25,– Kč.

Tento příbal je ve skutečnosti spíš společným reklamním předmětem jedné lisovny stříbrných kotoučků – nosičů CD/DVD – a jednoho českého vydavatelství, které na něm přináší ukázku ze své hudební produkce. To by samozřejmě ani tak nevadilo, ale je možná škoda, že CD obsahuje jen šest skladeb a jeho celká délka činí pouze dvacet minut a jedenáct sekund. Část záznamové plochy CD je totiž věnována nápisu s názvem zmiňované lisovny, tudíž nemohla být využita pro pity obsahující digitální informace – například další hudební stopy.

Nu co, malý dárek taky dárek. Darovanému koni na zuby nehleď. A možná si na moji adresu řeknete: co by chtěl za 25,– Kč, za to nekoupí dnes leckde ani točené pivo. A tady to má „v ceně“ časopisu.

Jistě, máte snad pravdu. Ale pouštět si CD, které mi nepokryje ani dobu napsání jednoho článku, a už abych zase vstával a nutil své věkem znavené tělo jít k přehrávači – takové CD nemá nárok zůstat na poličce mezi ostatními zvukovými kompilacemi – bylo by to pro mě při mém omezeném životním prostoru daném mi na této planetě přílišným plýtváním místa. A protože tácků pod kafe už mám taky slušnou zásobu, CD skončí nejspíš v odpadkovém koši.

Připadne mi to tak trochu neekologické, ale na druhou stranu když to srovnáme, kolik tištěných katalogů, letáků a nabídkových prospektů opustí brány tiskáren jen proto, aby po letmém prolistování (a někdy dokonce netknuté) skončily v popelnici, vyjde to téměř nastejno. Možná namítnete, vždyť toto CD je vlastně také jenom takovým reklamním letákem, které si poslechnete nesjpíš jen jednou. Ale je tu to podstatné slovíčko téměř. Narozdíl od propagačních tiskovin se totiž polykarbonátový kotouček bude v přírodě rozkládat stovky let. A zde se nabízí otázka – neměl právě zde být použit tolik proklínaný EcoDisc. Není právě pro toto využití technologie EcoDiscu vhodnější, než pro „nasírání“ filmových fandů?

CD obsahuje skladby:

01. Jarda Hypochondr – Šenkýřka
02. Josef Vágner – Mně sílu dáš
03. Hana Zagorová a Peter Rezek – Duhová víla
04. Bobr a Motýl – Vyznání
05. Fleret – Zafúkané
06. Josef Vágner – Letní den