Filmexport Home Video – Živelní katastrofy 3

 

V portfoliu vydavatelství Filmexport Home Video nejsou zdaleka je filmy pro pamětníky, i když by se tak na první pohled někomu snad mohlo zdát. O tom nás přesvědčila například dvoudílná edice o starém Egyptě. V pondělí 30. března 2009 končí další dokumentární série nazvaná Živelní katastrofy 3, kterou již v minulosti Filmexport vydal na videokazetách. Cena 49,- Kč

 

Katastrofy a živelná neštěstí, ničící životy a obydlí lidí, jsou neustále hrozbou pro lidstvo. I když pro nás, kteří žijeme v mírném klimatickém pásmu je většina katastrof způsobená přírodními jevy známá jen z televize nebo z novin, ve skutečnosti měly tyto hrozby vždy velký dopad na populaci a ohrožovaly přežití lidstva jako druhu. Zemětřesení, vichřice, hurikány, ničivé požáry, povodně, tsunami a další projevy nespoutané přírody mají dopady na mortalitu obyvatelstva v různých částech planety země.   
Na DVD jsou tři díly:

05. Zemětřesení
Velké zemětřesení o intenzitě sedmého stupně může uvolnit stejné množství energie jako výbuch jedné megatunové jaderné nálože. Otřesy způsobuje nejčastěji pohyb desek zemské kůry. Podél linie zlomu San Andreas v Kalifornii se o sebe třou dvě takové desky a trhavými posuny kloužou podél sebe rychlostí přibližně 5 cm za rok. Prudké otřesy mohou způsobit vznik obrovských mořských vln tsunami. Taková vodní stěna může dosáhnout až 30 metrů. V roce 1964 postihla podobná zkáza přístav Anchorage a vyžádala si 130 lidských životů.

06. Povodně

Změnami tvarů zemského povrchu se zabývá geomorfologie a John Kelmelis se specializuje právě na povodně. Říká, že když hodně prší a voda stéká z kopců do vodních toků, řeky vystupují z břehů a rozlejí se po záplavových nivách. Tyto záplavy probíhaly i v době ledové ještě před tím, než první člověk osídlil Ameriku. Když voda opustí záplavové nivy, dojde k erozi mnoha svahů a zformuje se nový povrch. V tom je příroda jedinečná. Eroze, která by trvala stovky let, se tu odehraje za jeden den a jednu noc. Lidé, kteří žijí v blízkosti řek, vyzývají přírodu k odvěké bitvě.

07. Hořící peklo

Na celém světě nacházíme městská centra plná mrakodrapů a administrativních budov, ve kterých žijí a pracují lidé. Často se domnívají, že tyto pevnosti je ochrání. Pokud v nich ale vzplane požár, stávají se vysoké budovy smrtící pastí. Jedovatý kouř zahubil v luxusním hotelu v Las Vegas 84 lidí. Požáry vysokých budov jsou vždy velikým problémem, protože ve výšce nad ohněm jsou uvězněni lidé, kteří propadají panice. Ať už se jedná o boj s ohněm ve výškových budovách nebo na hořícím ropném poli, vždy je to nakonec kolektivní duch hasičů samotných, který je hlavní zbraní ve válce se zuřícími plameny.

Originální název: Anatomy of Disasters
Produkce: Gary R. Benz
Údaje o DVD:
Obraz: PAL, barevný 4:3
Zvuk: DD 2.0 česky
Délka: jeden díl  cca 47 minut, celkem 141 minut
Typ disku: DVD 5
Bonusy: —