X krát divadlo č. 7 – Michelangelo Buonarrotti

Pozítří, ve čtvrtek 31. května 2007 vychází sedmé pokračování edice X krát divadlo v nejnovějším časopise Reflex číslo 22/2007 za cenu 99,– Kč. Jedná se o DVD s divadelní hrou Divadla Ypsilon z roku 1974 MICHELANGELO BUONARROTI.

Je zázrak, že se hodinový, zcenzurovaný záznam původně dvouhodinové inscenace vůbec zachoval. Mnoha divadelními kritiky je považován za nejobjevnější inscenaci dotyčného desetiletí – nejen herecky a režijně, ale i scénograficky. Ypsilonka, tehdy ještě liberecká, je v mnoha ohledech divadlo zásadní: pro její humor, společnou energii a radost, zvlášť důležitou v době, kdy byl každý zalezlý doma a izoloval se. Zakladatel a umělecký šéf Jan Schmid vymyslel vlastní princip kolektivní improvizace, a přesto se nebál zvát osobnosti, kterým nebylo jinde přáno. Režimní tlaky doléhaly hlavně na repertoár Ypsilonky, jenž byl netradiční a dost často zakazovaný. Michelangelo Buonarroti je tedy jedním z mála ypsilonkovských titulů té doby, které se dočkaly — i když zmrzačeného — zaznamenání.

Studio Y bylo založeno v divadelní sezóně 1963/64 ve vlně vzniku nových divadelních souborů, označovaných jako divadla malých forem. Vzniklo jako amatérská experimentální skupina Severočeského loutkového divadla (od roku 1968 Naivního divadla) Liberec. Jeho určující osobností je režisér, výtvarník, dramatik a herec Jan Schmid, který je od počátku Ypsilonky dodnes jejím uměleckým šéfem a ředitelem.