Codi – 1. světová válka – rok 1915 – 2. DVD

Nyní je jasné, že minulý týden se vskutku jednalo o první díl, ale kolik jich bude celkem, je stále nejasné. Codi v úterý 2. června 2009 pokračuje druhým dílem v dějinách, bude to 1. světová válka – rok 1915 (2. díl) za 49,- Kč. Následující týden (9.6.2009) bude na řadě pokračování, s pořadovým číslem rok 1916. A už se vyjasnilo, podle webu vydavatele se jedná o osmidílnou řadu. A o prázdninách nás má čekat další řada dokumentů, věnovaná ponorkám…

  

Rok 1915 – 1. světová válka, aneb Velká válka, jak se tehdy říkalo, pokračuje svým druhým rokem. Nikdo ještě netuší, že bude trvat více než čtyři léta, až do podzimu 1918. Ale sny o jejím rychlém ukončení během pár týdnů či měsíců jsou již nenávratně pryč.

 

Na západní frontě se počáteční rychlá, útočná válka mění v opotřebovací, poziční válku, v níž rozhodující roli hraje kvalita opevnění a zákopů, ve kterých se ve sněhu a blátě schovávají statisíce vojáků obou stran konfliktu.

 

Ve snaze změnit patovou situaci se válka rozšiřuje na moře, kde se obě strany snaží protivníkovi znesnadnit zásobování fronty i zázemí.

Válka se rozšiřuje na Blízký, Střední i Dálný východ, začínají operace proti Turecku, které se přiklonilo k Ústředním mocnostem, a na Dálném východě útočí Japonsko na tamní německé državy.

Britové za pomoci svých spojenců z Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a Francie (včetně koloniálních vojsk složených z nepálských Gurkhů bojujících v barvách Britského impéria a Zuávů a Senegalců, válčících za Francii) se neúspěšně a s obrovskými ztrátami vyloďují na mysu Helles a poloostrově Gallipoli, podle něhož je operace nazývána, ve snaze uvolnit průliv Dardanely a otevřít jím cestu do Marmarského moře a poté Bosporem do moře Černého.

 

Ruská vojska utrpí katastrofální porážku u Tannenbergu u Mazurských jezer ve Východním Prusku, ale i jejich postup na dalších frontách v Polsku a proti Turecku je neúspěšný.

Dochází k útokům na Velkou Británii z vody i ze vzduchu, což je pro Británii šok, zjevně končí období její nezranitelnosti a takzvané ‚‚Splendid Isolation" V bitvě u Ypres použijí německá vojska poprvé v historii válek hromadně bojový plyn. Ač premiéra není příliš úspěšná, válka nabývá hrůznější podobu, než kdykoliv před tím….