České dějiny ve zvuku

Se zajímavým projektem přichází Rádio Praha čili Český rozhlas 7, resp. David Vaughan a Miroslav Krupička. Přímo na webových stránkách si můžete vyposlechnout zajímavé zvukové záznamy, které jsou svědectvím a zároveň jakýmsi průřezem našich dějin, aspoň té části, která byla zachytitelná zvukovou technikou. Projekt se jmenuje České dějiny ve zvuku.

 
Nahlédnutí do rozhlasového archivu každou druhou neděli nabízí speciální rubrika Radia Praha. Zaposlouchat se do zajímavých nahrávek ukrytých v archivu nyní můžete i prostřednictvím projektu České dějiny ve zvuku. Jeho autory jsou ředitel Radia Praha Miroslav Krupička a bývalý šéfredaktor David Vaughan. 
 
"Předpokládám, že jste mě nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych Vám i já lhal. Naše země nevzkvétá." To je jedna ze slavných vět české historie, pronesená Václavem Havlem v novoročním projevu pár dní po zvolení prezidentem, která nechybí ani v novém projektu Radia Praha. Proč projekt vznikl? To už vysvětluje Miroslav Krupička:

"Český rozhlas má velice bohatý a pestrý zvukový archiv. My z toho archivu čerpáme, lovíme a pátráme v něm a nacházíme ohromně zajímavé zvuky, které se nějakým způsobem váží k české historii. S kolegou Davidem Vaughanem, který v současné době spolupracuje s naší anglickou redakcí, se o tom často bavíme a probíráme ty zajímavé zvuky z české historie a napadlo nás dát dohromady plus mínus tři desítky těch nejzajímavějších zvuků a představit je posluchačům najednou. Takže jsme s Davidem dali dohromady takový seznam asi třiceti podle našeho názoru nejzajímavějších zvuků, které jsme shromáždili na naši webovou stránku a představujeme je veřejnosti."

Co bylo nakonec vybráno?

"Postupovali jsme chronologicky, to znamená, že jsme pátrali po nejstarších zvucích, to bylo docela zajímavé. Za nejstarší zvuk, který jsme objevili, považujeme nahrávku z roku 1910 českého politika Václava Klofáče, což byl jeden ze zakladatelů Československa. Je to náhodná nahrávka jednoho z jeho projevů, kde hovoří o demokracii, předjímá vznik samostatného československého státu."

Mezi nejstaršími zvuky najdeme také nahrávku Emy Destinové nebo unikátní záznam císaře Františka Josefa I. Časy první republiky pak připomene písnička Karla Hašlera nebo projev Tomáše Garrigua Masaryka. "Máme tam i Karla Čapka, ten jeho slavný projev z Vánoc 1937, kdy se obracel na Alberta Einsteina a Rabindranátha Thákura v předvečer II. světové války."

Nechybí samozřejmě ani zvuky ze II. světové války.
"Je tam projev Jana Masaryka. Ten ale není z archivu českého rozhlasu, ten je z archivu BBC, odkud se za války vysílalo do protektorátu. Toto je ten úvodní, kterým zahajoval v devětatřicátém roce vysílání BBC v češtině."
Období po roce 1948 je zastoupeno třeba slavným projevem Antonína Zápotockého o Ježíškovi, který zestaral a narostly mu vousy nebo záznamem z pohřbu Klementa Gottwalda. Zvuky připomenou i rok 1968 a normalizaci a pak už zazní vysílání rozhlasu o narušení pořádku při demonstraci 17. listopadu.

"Celý ten náš soubor historických zvuků končí projevem Václava Klause, který jako předseda české vlády oslovuje Poslaneckou sněmovnu v den vzniku samostatné České republiky začátkem roku 1993." 

 
Zvukové záznamy naleznete zde: http://www.radio.cz/cz/clanek/117299