Codi – Deník 1939 – 1945 – Druhá světová válka (2. díl) – říjen 1939

Megalomanský projekt vydavatelství Codi pokračuje ve středu 7. října 2009 druhým DVD z cyklu Válka den po dni s názvem Deník 1939-1945 – Druhá světová válka (2. díl) – říjen 1939, cena 49,- Kč. V jednom diskuzním fóru Pavel M. počítal, že při zvolené frekvenci jedno DVD za měsíc při oznámeném počtu 72 disků mají zájemci na 6 let vystaráno. Pokud tedy po těch letech ještě někdo bude vědět, k čemu ty kotoučky vlastně jsou…

Říjen 1939, druhý měsíc nejkrvavějšího válečného konfliktu dějinách lidstva…

 

Varšavu okupují vojáci Wehrmachtu a odzbrojují zbytky obránců. Polským bojovníkům za svobodu se podaří ukořistit dva německé armádní šifrovací stroje Enigma, které se podaří dopravit do Francie, což v budoucnu umožní práci dešifrantům v anglickém Bletchley Parku.

 

Hitler vykoná ve Varšavě přehlídku svých vítězných jednotek a spolu s Goebbelsem vyhrožují, že osud zničené a vypálené Varšavy mohou následovat i další velkoměsta, pokud se nepodrobí německé branné moci. Současně Hitler omilostňuje německé vojáky obviněné z válečných zločinů. Ale i na dalších místech se schyluje k válečnému požáru. Roste napětí na západní hranici Německé říše, která horečně připravuje útok na Francii, Belgii, Holandsko a Lucembursko. Na severovýchodě se chystá Sovětský svaz napadnout Finsko, vůči kterému má územní nároky a současně chce rozšířit bezpečnostní zónu kolem Leningradu. Zintenzivňuje se námořní válka mezi Velkou Británií a Německem, kde se obě dvě strany pokoušejí o totéž – znemožnit druhé straně námořní zásobování, zejména pro Spojené království životně důležité. Německo sahá k opatřením porušujícím námořní právo – napadá i lodi neutrálních států.

 

USA stále trvají na své neutralitě, ale přesto se presidentu Rooseveltovi podaří změnit některá ustanovení Zákona o neutralitě, aby mohl britskému spojenci dodávat zbraně. Nemalou měrou k jeho úspěchu napomohou německé útoky na americké lodi. Současně se Spojené státy ještě naposledy snaží vystupovat jako prostředníci mezi nepřátelskými stranami a to jak v západní Evropě, tak mezi SSSR a Finskem. Jejich úsilí je však marné, americké návrhy jsou nepřijatelné jak pro Británii a Francii, tak pro Německo a Sovětský svaz.

 

Polsko jako státní útvar dočasně zaniká, stejně jako před tím Rakousko a Československo. Na jádru jeho území vzniká Generální gouvernement, hrůzovládná kolonie Německa pod vedením dvou krutých diktátorů: Hanse Franka, guvernéra, a jeho faktického nadřízeného, Heinricha Himmlera, říšského vedoucího SS.

 

A jak upozorňují stránky vydavatele, projekt vzbudil pozornost médií – ať už třeba na novinkách, nebo v Týdnu.

Údaje o DVD neznámé:

 

Zvuk: 

Titulky: 

Obraz: 

Bonus: