Codi – Dálnice na nebi

Cyklus záhad se zřejmě vyčerpal, Codi v úterý 6. října 2009 za 49,- Kč nabízí zástupce jiného žánru – Dálnice na nebi.

Před sto lety měřila představa světa průměrného člověka osm až deset mil, neboli vzdálenost mezi jeho očima a viditelným horizontem. To byla vzdálenost, kterou byl schopen urazit během jednoho dne za použití tehdy dostupných dopravních prostředků – vlastních nohou a koňského potahu.

 

Dnes, na počátku nového století, je naší představou světa celá planeta – Zeměkoule. Během jednoho dne se odkudkoliv dokážeme dostat na druhou stranu planety. Za takový pokrok vděčíme jednomu výjimečnému stroji – dopravnímu letadlu.

 

Komerční letectví bylo vynalezeno v roce 1919, a od této doby se z něho vyvinulo gigantické průmyslové odvětví, přinášející obrovské zisky a utvářející architekturu dnešního světa. Došlo k tomu proto, že mezinárodní společenství lidí, sdílejících společnou vizi, následovalo svůj smysl pro dobrodružství a tvořivost.

 

Ti všichni začali do mapy zakreslovat přímé dráhy, přes hory, pouště a oceány. Cesty, které vyznačili, se staly dálnicemi na nebi…

 

Z Londýna nebo Paříže do New Yorku představuje severoatlantická trasa více než 5 000 kilometrů ledových vod a vyprahlé země, nad kterou se klene nepřátelská, rozbouřená obloha.

Údaje o DVD neznámé:

 

Zvuk: 

Titulky: 

Obraz: 

Bonus: