Muži za Hitlerem

V předvánoční nabídce vydavatelství Levné knihy KMA se objevil zajímavý komplet dokumentů čerpajících svůj námět z doby druhé světové války. Jde o set čtyř DVD se zastřešujícím názvem Muži za Hitlerem. Na těchto čtyřech discích se rozprostírají dva dvoudílné dokumenty o dvou hned po Hitlerovi nejmocnějších mužích Třetí říše. Cena 499,– Kč.

DVD obsahuje čtyři DVD – autentické dokumenty ze života dvou významných postav nacistického Německa:

1. Goeblsův experiment od roku 1924 do roku 1940
2. Goeblsův expriment po roce 1940
3. Göringova poslední bitva – Začátky soudního procesu
4. Göringova poslední bitva – Soudní proces zblízka

Celková délka: 209 minut

To co uvidíte na prvních dvou DVD, odvysílala již Česká televize v roce 2006 pod názvem Goebbelsův pokus. Naopak dokument Goringova poslední bitva uveden zatím nebyl. S Göringovým portrétem Česká televize seznámila pouze v rámci cyklu Hitlerovi muži, jednalo se o čtvrtý díl této dvanáctidílné dokumentární série Hermann Göring – druhý muž.

Vydání tohoto kompletu zajisté přivítá každý, kdo se hlouběji zajímá o dějiny druhé světové války. Vydání má ale i své stinné stránky, jako například nepřítomnost originální zvukové stopy. Díky tomu jsou jednotlivé disky poloprázdné a celý obsah by se tak vlastně s rezervou vešel na dvě DVD. Což by bylo i praktičtější – každé DVD by bylo věnováno jednomu z obou protagonistů. Druhým negativem je cena. Téměř 500,– Kč za 4 DVD se sice nezdá být tak hrozné, ale cena jednoho disku je tak cca 125,– Kč, což je takřka o další čtvrtinu víc než třeba u jiného samostatně vydaného titulu z této řady – Ponorka U 864. Celé to tak působí dojmem, že vydavatel uvažoval jak to celé vydat tak, aby to zákazník ještě zkousl a on na tom co nejvíce vydělal.

Ti, kteří tento typ dokumentů vyhledávají, jistě nebudou litovat peněz, protože popravdě řečeno nabídka tohoto typu pořadů na DVD u nás moc velká není. A na to vydavatel při tvorbě ceny jistě tak trochu spoléhal. Pro ty ostatní nezbývá než doufat, že až pomine předvánoční šílenství, poklesne snad i cena těchto nesporně zajímavých DVD.

Příbuzné texty:
• Hiler: vzestup zla