Codi – Námořní pěchota ve válce (1. díl) – Guam a Midway

Ve sběratelské edici II. světová válka vydavatelství Codi je zřejmě konec s generály, protože na čtvrtek 17. prosince 2009 je za 49,- Kč oznámen 1. díl Námořní pěchota ve válce – Guam a Midway, slibující dosud nezveřejněné záběry.

Námořní pěchota Spojených států amerických – U.S. Marine Corps vznikla v roce 1775 jako elitní útvar určený k boji "na moři a na zemi", tedy především na pobřeží. Byly ustaveny první dva prapory námořní pěchoty po vzoru britské královské námořní pěchoty vzniklé v roce 1664.

 

Od počátku své existence byla Námořní pěchota USA nasazována do krizových oblastí v konfliktech, které vedly Spojené státy ve Válce o nezávislost, ve Španělsko-americké válce i v americké občanské válce. Námořní pěchota zasahovala v Karibiku, v Mexickém zálivu, v západní Africe i na Sumatře. V první světové válce tvořili mariňáci předvoj amerických sil bojujících v Evropě a získali skvělé jméno ve druhé bitvě na Marně u lesa Belleau (Bois de Belleau, Belleau Wood).

 

Největší slávu si však americká námořní pěchota dobyla v Druhé světové válce, zejména v Pacifiku, kde její příslušníci prokázali mimořádné hrdinství a s velkým úspěchem využili výcvik, bojové zkušenosti a znalosti svých velitelů, příslušníků letectva námořní pěchoty, námořníků na vyloďovacích plavidlech a útočných lodích i prostých námořních pěšáků – mariňáků při osvobozování území, obsazených na počátku konfliktu Japonci.

 

Tento díl seriálu popisuje obsazení prvního amerického území osvobozeného od japonské okupace – ostrova Guam ve středním Pacifiku, kde spolu s americkou pěchotou vyhnala námořní pěchota japonské okupanty. Operace proběhla v době od 21. července od 8. srpna 1944 za cenu ztráty 1 750 mužů (z toho přes 1 500 příslušníků Námořní pěchoty USA) oproti 18 000 japonských vojáků.

 

Ve druhé části filmu je pojednána účast Námořní pěchoty Spojených států – zejména příslušníků jejich leteckých sil – na bojích u atolu Midway ve dnech 4. a 7. června 1942, kde Japonsko utrpělo nedozírnou porážku, která zvrátila průběh bojů v Pacifiku ve prospěch USA a jejich spojenců. Zničení jádra japonských námořních sil, kdy byly potopeny čtyři japonské letadlové lodi za cenu ztráty jedné americké, přineslo obrat ve válce v Pacifiku. Od bitvy u Midway již Japonsko nidky nedosáhlo strategické převahy a americké vítězství předznamenalo konec japonské hegemonie Tichomoří. Midway znamenal začátek konce válečného Japonska.