Codi – Námořní pěchota ve válce (9. díl) – Inchon a čínský protiútok

Nakladatelství Codi pokračuje v cyklu s názvem Námořní pěchota ve válce a v neděli 14. února 2010 bude ke koupi 9. díl – Inchon a čínský protiútok, a to za 49,- Kč.  

Námořní pěchota Spojených států amerických – U.S. Marine Corps vznikla v roce 1775 jako elitní útvar určený k boji "na moři a na zemi", tedy především na pobřeží. Byly ustaveny první dva prapory námořní pěchoty po vzoru britské královské námořní pěchoty vzniklé v roce 1664.

 

Od počátku své existence byla Námořní pěchota USA nasazována do krizových oblastí v konfliktech, které vedly Spojené státy ve Válce o nezávislost, ve Španělsko-americké válce i v americké občanské válce. Námořní pěchota zasahovala v Karibiku, v Mexickém zálivu, v západní Africe i na Sumatře.

 

V první světové válce tvořili mariňáci předvoj amerických sil bojujících v Evropě a získali skvělé jméno ve druhé bitvě na Marně u lesa Belleau (Bois de Belleau, Belleau Wood). Největší slávu si však americká námořní pěchota dobyla v Druhé světové válce, zejména v Pacifiku, kde její příslušníci prokázali mimořádné hrdinství a s velkým úspěchem využili výcvik, bojové zkušenosti a znalosti svých velitelů, příslušníků letectva námořní pěchoty, námořníků na vyloďovacích plavidlech a útočných lodích i prostých námořních pěšáků – mariňáků při osvobozování území, obsazených na počátku konfliktu Japonci.

 

Jižní Korea 1950. Poté, co se vojska OSN, jejichž významnou součástí byla i Námořní pěchota USA, ubránila obklíčení u přístavního města Pusanu, vylodili se Američané u přístavu Inchon, ležícího na severovýchodě Jižní Koreje, poblíž hlavního města Soulu, asi 30 kilometrů od demarkační linie mezi Severní a Jižní Korejí. Invaze u Inchonu byla úspěšná a bezprostředně po ní následovalo osvobození Soulu. Poté vojska OSN postupovala dvěma směry, podél východního pobřeží a po západním pobřeží na sever, vyhnala komunistické agresory z Jižní Koreje a obsadila převážnou část takzvané Korejské lidově-demokratické republiky. Válka se zdála být u konce.

 

Zcela neočekávaně se však do boje vkládá rudá Čína, která na frontu posílá téměř půl milionu svých vojáků, falešně označovaných jako Čínská dobrovolnická armáda. Ani těchto více jak deset divizí si neví rady s vojáky OSN a tak se počet Číňanů na bojišti zvyšuje až na téměř milion. Nastává obrat a mezinárodní ozbrojené síly ustupují zpět na jih. Krvavé ruce Moskvy znovu sahají po Jižní Koreji, ale umírat za ni musí jiní…