Codi – Život za Napoleona (2. díl)

V úterý 4. května 2010 by na pultech mělo čekat pokračování z minulého týdne, vydavatelství Codi nabídne DVD Život za Napoleona (2. díl) za 49,- Kč

Napoleon Bonaparte – francouzský politik a voják, státník a vojevůdce, který ovládl téměř celou Evropu, republikán a revolucionář, jenž se nechal korunovat císařem, politik, který po Evropě rozšířil lidská práva a občanské svobody a zároveň nemilosrdný diktátor.

 

Napoleon Bonaparte – mnohovrstvá a rozporuplná osobnost, která v dějinách Evropy i světa zanechala hlubokou a výraznou stopu. Napoleon Bonaparte se stal známou osobností za Velké francouzské revoluce, když v roce 1793 dobyl Toulon a na podzim 1794 potlačil v Paříži royalistické povstání. Vojenské úspěchy jej vynášejí do čela revoluční armády, stává se velitelem vnitřních vojsk a vojenským velitelem Paříže. Poté je vyslán do Itálie jako velitel tamních francouzských jednotek a tam začíná jeho devatenáctiletá kariéra dobyvatele.

 

Ačkoliv Napoleon a jeho generálové plánovali invazi do Anglie, nikdy ji neuskutečnili. Podmínkou úspěchu takové operace bylo zničení britského loďstva, nebo alespoň jeho podstatné části. Za tím účelem spojil Bonaparte francouzské loďstvo se španělským a podřídil je admirálovi Villeneuveovi. Ani tato mohutná flotila však britské loďstvo neporazila, naopak, katastrofální porážku u mysu Trafalgar utrpěla Napoleonova flotila, jejíž zbytky se musely skrýt ve španělském přístavu Cádiz.

 

Zklamaný Napoleon obrací svoji pozornost na obsazení Vídně a vyhlašuje kontinentální blokádu Velké Británie. Snahou je úplně izolovat britské ostrovy od dodávek veškerého zboží, zejména potravin, a současně zničení britského exportu, kterým je nákup potravin a surovin financován. Opatření přináší velký rozvoj pašeráctví, Británii způsobí problémy, avšak cíle není dosaženo.

 

Porušování embarga ze strany Ruska je pak záminkou k vyhlášení války a pochodu na Moskvu. Tu se Napoleonovi podaří po víceméně nerozhodné bitvě u Borodina obsadit, těžké je však se z ní se zdravou kůží dostat – sami Rusové ji zapalují a mnoho francouzských vojáků najde v hořícím městě smrt. A navíc se blíží krutá ruská zima.

 

Napoleon, zklamaný, že Rusko nepožádalo o mír, se vrací do Francie a jeho ústup se mění v útěk. Ve třech dílčích střetnutích je jeho Velká armáda prakticky zničena. Evropa má navíc již dost Napoleona, jeho drancování hospodářských zdrojů nutných k udržování armády a nucených odvodů vojáků. Napoleon je poražen v Bitvě národů u Lipska, ruská vojska vstupují do Francie a Napoleon musí odejít do exilu na ostrov Elba.

 

Ještě jednou se vzchopí, na sto dní se znovu stává císařem a s nově postavenou armádou se opět vrhá do boje. Je však poražen u Waterloo a zbytek života tráví ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena v jižním Atlantiku. Sen o světovládě se rozplynul.

 

Ani Napoleonův příběh však nedokázal odradit další ambiciózní vůdce od podobných záměrů…