Codi – Starověké megastavby – Machu Picchu

V úterý 18. května 2010 nám vydavatelství Codi ve své sérii, odhalující vznik jedinečných staveb, umožní za 49,- Kč poznat další z nich. Na pulty dorazí DVD Starověké megastavby – Machu Picchu

Lidské civilizace odjakživa staví velké stavby, symbolizující jejich význam a moc, které okouzlují i další generace svou krásou, vznešeností, mohutností či technickou dokonalostí. Ačkoliv se některá lidská společenství přežijí a zaniknou, stavby, které postavila, často nadále existují jako velkolepý odkaz na minulost. Podívejme se společně na to, jaké stavební techniky lidé na těchto velkolepých stavbách používali, z jakých materiálů stavěli a jak je získávali. Podívejme se do minulosti na osobnosti, které tyto stavby nechali stavět, na jejich pohnutky a sny. Podívejme se na to, jak byly stavby financovány a jak je vnímal okolní svět.

 

 

 

Machu Picchu

 

Nejvýznamnější peruánská stavební památka, tajemné město předkolumbovského národa Inků, náročné stavební dílo vybudované v 15. století panovníkem Pachacutim vysoko v Andách, nyní jedna z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Jižní Ameriky.

 

Machu Pichu bylo postaveno ve vysokohorském terénu na terasách vybudovaných srovnáním náhorní plošiny. Součástí teras je i vodní hospodářství, tj. jejich odvodnění za současného vybudování nádrží, sloužících jednak jako zásobárna vody, jednak k zavlažování pozemků.

 

 

 

Město bylo vystavěno ze žuly, nejkvalitnějšího, ale na opracování nejnáročnějšího stavebního kamene, prakticky bez použití malty. Machu Pichu bylo však nejen městem, které bylo do značné míry schopno samozásobení. Bylo i pevností schopnou chránit své obyvatele před útokem a zejména bylo též posvátným centrem inckého náboženství, které uctívalo přírodu – slunce, hory, řeky.

 

Machu Picchu sloužilo svému účelu jen asi stodvacet let. Příčiny, proč bylo opuštěno, nejsou známy. Od úplné zkázy jej před španělskými dobyvateli uchránila andská džungle a objeveno bylo náhodně až počátkem dvacátého století.

 

 

 

Machu Picchu je pomníkem zaniklé civilizace – kdysi mocného národa Inků, který ovládal celou severní část jihoamerického kontinentu a byl nejmocnější a nejmohutnější americkou říší před vznikem Spojených států amerických. 

 

Údaje o DVD:

Délka: 55 minut (50:10)

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky (Petr Oliva)

Titulky: žádné

Obraz: barevný PAL DVD5 podle obalu 4:3, podle pravítka 1:1,76

Bonus: z nabídky Codi