Filmag válka film – První kavalerie

Filmag v úterý 22. června 2010 v ediční řadě Válka film odbočí opět míří mimo druhou světovou a ve filmu První kavalerie se za 45,- Kč dočkáme výpravného dramatu z rozjitřeného období ruské občanské války.

Dvoudílný snímek zachycuje 24 hodin života 1. jízdní armády, vedené maršálem Semjonem Michajlovičem Buďonnym. V útvaru sloužili jen jízdní oddíly, čímž získaly vynikající pohyblivost a byly tak nasazovány k překvapivým úderům. A právě na jeden z nich se nyní Buďonnyj a jeho armáda chystá. Společně vyrážejí proti nenáviděnému nepříteli – bolševickému odpadlíkovi Děnikinovi a jeho bělogvardějcům, urputně bránícím Krymský poloostrov.

 

Hmm, imdb.com nic a csfd.cz 4 procenta?

Žánr: Historický / Válečný

Země původu:SSSR

Rok vzniku: 1984

Délka: 129 minut

Původní název: Первая конная / Pervaya konnaya

Světová premiéra: 8. března 1990 – SRN

Režie: Vladimir Ljubomudrov

Scénář: Valentin Ježov, Vladimir Ljubomudrov

Hudba: Eduard Artěmjev

Kamera: Vladimir Fridkin

Zvuk: Oleg Zilberstein

Výprava: Anatolij Kuzněcov, Georgij Košelev

Společnost: Mosfilm

Hrají: Vadim Spiridonov (Semjon Michajlovič Buďonnyj), Jevgenij Žarikov (Klim Vorošilov), Vsevolod Larionov (velitel frontu Alexandr Iljič Jegorov), Alexej Vanin (Timošenko),  Georgij Martynjuk (Parchomenko), Alexandr Jermakov (Morozov), Nuržuman Ichtymbajev (Gorodovikov), Alexander Potapov (Paška), Vladimír Prichoďko (Apanasenko), Viktor Filippov (Maslak), Jevgenij Leonov-Gladyšev (Ťuleněv), Jurij Nazarov (Zotov), Boris Chimičev (Bachturov), Viktor Pavlov (Dupliščev), Vladimír Kašpur (Sučkov), Stanislav Čekan (Kalistrat Michajlovič), Jurij Sučkov (Feďka), Jelena Drapeko (Duska), Michail Kokšenov (Matvěj), Gennadij Korolkov (Jefremov), Ivan Kosych, Jelena Proklova (Varja), Andrej Rostockij (Oleko Dundič), Svetlana Tormachova (Naďa), Natalja Arinbasarova (Polina), Vladimír Kačan, Alexandr Peskov, Sergej Prochanov, Anton Tabakov, Vjačeslav Gluškov, Roman Chomjatov, Viktor Šulgin, Vladimír Basov, Gennadij Juchtin, Alexandr Janvarjov (Somov), a další

Сюжет: Картина посвящена легендарному воинскому соединению – Первой конной армии, созданной в 1919 году и прошедшей славный боевой путь по дорогам гражданской войны. В основе фильма лежат реальные события, подтверждённые историческими документами.

Жанр: драма

Страна: СССР

Год: 1984

Длительность: 137 мин.

Премьера: ноябрь 1984

Режиссёр: Владимир Любомудров

Автор сценария: Валентин Ежов, Владимир Любомудров

Оператор: Владимир Фридкин

Композитор: Эдуард Артемьев

Художники-постановщики: Анатолий Кузнецов, Георгий Кошелев

Кинокомпания: Мосфильм

В ролях: Вадим Спиридонов (командарм Семён Михайлович Будённый), Евгений Жариков (член Реввоенсовета – РВС – 1-ой Конной армии Клим Ворошилов), Всеволод Ларионов (командующий фронтом Александр Ильич Егоров), Алексей Ванин (Тимошенко), Георгий Мартынюк (Пархоменко), Александр Ермаков (Морозов), Нуржуман Ихтымбаев (Городовиков), Александр Потапов (Пашка), Владимир Приходько (Апанасенко), Виктор Филиппов (Маслак), Евгений Леонов-Гладышев (Тюленев), Юрий Назаров (Зотов), Борис Химичев (Бахтуров), Виктор Павлов (Дуплищев), Владимир Кашпур (Сучков), Станислав Чекан (Калистрат Михайлович, отец Матвея), Юрий Сучков (ординарец Будённого Федька), Елена Драпеко (Дуська), Михаил Кокшенов (Матвей), Геннадий Корольков (Ефремов), Иван Косых, Елена Проклова (Варя), Андрей Ростоцкий (Олеко Дундич), Светлана Тормахова (Надя), Наталья Аринбасарова (Полина), Владимир Качан, Александр Песков (красноармеец), Сергей Проханов, Антон Табаков, Вячеслав Глушков, Роман Хомятов, Виктор Шульгин, Владимир Басов, Геннадий Юхтин, Александр Январёв (Сомов), Всеволод Хабаров (взводный)

Zadní strana obalu 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 rusky, česky

Titulky: česky

Obraz: barevný PAL 4:3 (1,33:1)

Bonus: