Codi – Obrněné operace 3 – Kavalérie přijíždí – Operace lehkých tanků a obrněných transportérů

Ve čtvrtek 9. září 2010 bude ke koupi za 49,- Kč další z dokumentů, vydávaných společností Codi v edici Druhá světová válka. Tentokrát DVD nese název Obrněné operace 3 – Kavalérie přijíždí – Operace lehkých tanků a obrněných transportérů

Kavalérie – jízdní oddíly – byly páteří útočných operací po mnoho staletí. Od dob mongolských nájezdníků, přes starověkou Čínu, dobu starého Řecka, Alexandra Velikého, přes arabské jízdní oddíly, Tatary, starověké Římské impérium, přes středověké války až po I. světovou válku a vlastně ještě po ní. Ale již v první světové válce úlohu kavalérie začaly přebírat lehké tanky a obrněné automobily.

 

Název kavalérie těmto jednotkám v mnohých armádách zůstal a tak najdeme kavalérii v armádách od Spojeného království, Kanady, Austrálie, Polska, Francie až po Spojené státy s jejich lehkou či obrněnou kavalérií včetně 7. kavalerie, známé s válek s Indiány.

 

Lehké tanky, obrněné transportéry 

 

Vývoj lehkých obrněných oddílů se vyvíjel s vývojem techniky a vojenských operací. Zprvu byly součástí lehkých obrněných oddílů lehké tanky a tančíky a obrněné automobily postavené na podvozcích upravených komerčních automobilů, které mnohdy doplňovala stále klasická jízda na koních – to i za II. světové války. Později armády omezily počty a typy lehkých tanků, protože se zdálo, že vojenské operace budou schopny provádět střední, nebo „hlavní bitevní tanky“ a obrněné transportéry. Lehké tanky povětšinou zůstaly pouze ve výzbroji letecky přepravovaných jednotek a jednotek námořní pěchoty, či průzkumných oddílů – například armády států Varšavské smlouvy s výjimkou lehkých plovoucích tanků PT-76 v Sovětské armádě lehké tanky nepoužívaly vůbec.

 

 

 

Koncem 20. století a v prvním desítiletí tohoto století se však opět změnila úloha armád. S koncem studené války – spíše proklamovaným, než skutečným – narostla úloha lehce vyzbrojených a lehce pancéřovaných jednotek proti guerillovým skupinám a teroristům i úloha průzkumných jednotek zejména v hornatém či zalesněném terénu, kde není možné účinné použít střední, či hlavní bojové tanky.

 

Dřívější lehké tanky jsou s několika málo výjimkami minulostí a nahradila je obrněná bojová vozidla pěchoty a obrněná průzkumná vozidla. Do výzbroje armád se však vrátily i lehce pancéřované (obrněné) automobily, ať již na podvozcích terenních vozidel (HUMVEE, Land Rover, GAZ, IVECO) nebo speciálně konstruované tak, aby odolaly minám a protitankovým střelám (Cougar, MAXX, Caiman). 

 

Menu DVD 

 

Údaje o DVD:

Výběr kapitol 

Délka: 53:57  

Zvuk: Dolby Digital 2.0 česky

Titulky: žádné

Obraz: černobílý/barevný PAL DVD5 4:3 

Bonus: z nabídky Codi