Kdo byl Kafka?

Zítra, v úterý úterý 27.června 2006 ve 20.00 hod. se uskuteční za přítomnosti režiséra premiéra filmu Kdo byl Kafka? v kině Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1. Pořádajícími jsou Národní filmový archiv a Švýcarské velvyslanectví.

Film o pohádkovém člověku židovského původu, pro nějž byl život váháním před narozením. Tak charakterizuje švýcarský režisér Richard Dindo svůj snímek Kdo byl Kafka?. Umělecký dokument, rekonstruující osobnost Franze Kafky. Film bude od září 2006 distribuován ve filmových klubech na DVD nosičích.
 

Richard Dindo
(nar. 1944)
patří mezi tvůrce – dokumentaristy, usilující o osobitý výraz (Kramer, Pelešjan, van der Keuken aj.). Sám se označuje za „filmaře paměti“. Kultura v nejširším slova smyslu je podle Dinda především pamětí lidských dějin. „Pokud si lidé nějakou událost vůbec nepamatují, je to, jako by se nikdy nestala,“ souhlasí režisér s myšlenkami Maxe Frische, o kterém natočil film (Max Frisch, Journal I – III, 1981). Z dalších literátů, jimž se ve své tvorbě Richard Dindo věnoval, zmiňme Artura Rimbauda (Arthur Rimbaud, une biographie, 1991) a právě Franze Kafku. Kafkovu osobnost ve svém nejnovějším filmu rekonstruuje z výpovědí lidí, kteří se s ním osobně znali, z jeho deníků, dopisů, ale i míst v našem hlavním městě, kde se Kafka roku 1883 narodil.

Snímek Kdo byl Kafka?, jenž se ve Švýcarsku promítal od ledna a na jehož vzniku se podílela tamní televize, nepředstavuje dokument v obvyklém slova smyslu.

Dindo v něm dává slovo Kafkovým láskám a souputníkům: Mileně Jesenské v podání Hany Militky, spisovateli Maxu Brodovi, kterého hraje Eckart Alexander, Gustavu Janouchovi, Felice Bauerové, ale také Kafkovi samému, jehož part čte hrdina Pádu třetí říše a Devátého dne Ulrich Matthes.

Spisovatelovi přátelé představovaní herci vyprávějí, kdo byl Franz Kafka a co s ním zažili, sám o sobě literát mluví prostřednictvím deníků a dopisů. „Pro mě byl Kafka průvodcem v období dospívání,“ vyznal se režisér. „Cítil jsem jeho blízkost, jako by byl mým bratrem-dvojčetem, které jsem nikdy nepotkal, ale stále jsem o něm slyšel. Kafka mě naučil porozumět lépe sobě, jiným i literatuře,“ vzpomíná Dindo.

O své filmařské metodě říkává, že dokument je pro něj „umění životopisu“. Působí v Curychu a v Paříži, hrdiny jeho dokumentárních portrétů už byli malíři, grafik, vědec, fotoreportér, ale také třeba básník Arthur Rimbaud či revolucionář Ernesto Che Guevara.

V posledních letech Dindo točil rovněž dokumenty tematicky zaměřené: například o Alzheimerově chorobě nebo o masakru z roku 1968 v Mexiko City.

KDO BYL KAFKA?

Originální název: Wer war Kafka?
Země původu: Švýcarsko
Natočeno: 2005
Délka: 98 min.
Titulky: české
Scénář a režie: Richard Dindo
Kamera: René Baumann
Hudba: Maurice Ravel
Hrají: Eckhard Alexander Wachholz (Max Brod), Carl Achleitner (Gustav Janouch), Irene Kugler (Felice Bauer), Peter Kaghanovitch (Max Pulver), Hana Militka (Milena Jesenská), Renata Stachowicz -Brycka (Dora Diamant), Ulrich Matthes (čte Kafkovy texty)