Amercom – Velké bitvy historie (31. díl) – Španělská občanská válka 1936-1939

Uveřejňované upoutávky v podobě náhledu obálek sice slibují lecjaká dějinná období, ale Amercom se v zatím zveřejněném seznamu na předchozích titulech v ediční řadě Velké bitvy historie důsledně drží 20. století, ba spíše jen druhé světové války. Původně ve čtvrtek 31. března 2011 bylo očekáváno další ve fólii společně zatavené DVD a kniha s pořadovým číslem 31 věnované událostem, které této válce bezprostředně předcházely. Komplet s číslem 31 Španělská občanská válka 1936 – 1939 za obvyklých 99,90 Kč se na pultech ale objevil už ve středu 30. března 2011.

Jako vždy pár předběžných informací z polských zdrojů, kde je tento díl číslem 35 v polské řadě Wielkie Bitwy Historii.

Jedná se o sérii knih, věnovaných nejvýznačnějším bitvám a válečným konfliktům historie (u nás smíchané dvě v Polsku samostatně vycházející řady), která je doplněna o unikátní dokumentární filmy na DVD. Série "Velké bitvy historie" je českou verzí světoznámých edicí "Campaign" a "Essential Histories" britského vydavatelství Osprey Publishing.

V sérii čtenář obdrží popis všech významných bitev a vojenských kampaní historie. V každém čísle naleznete velmi obsáhlou publikaci o cca 100 stranách. Kniha obsahuje podrobnosti a popisy zúčastněných stran, klíčových postav konfliktu a podrobné historické, politické a geografické souvislosti.

Druhou částí každého čísla je pak obsáhlý dokument na DVD.

A opět tedy překlad z toho, co uvádějí polské zdroje o dalším díle:

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD

Obrazovka z DVD 

Občanská válka ve Španělsku 1936 – 1939 – Fiasko demokratického experimentu

Zadní strana polského vydání 

Občanská válka ve Španělsku v průběhu let 1936 až 1939 byla válkou tříd a kultur. Soupeřící strany s mezinárodní účastí bojovali o přístup k přírodním zdrojům, kdy obránci tradice, příznivci katolického náboženství a soukromého majetku, vystoupili se zbraní v ruce proti republikánské vládě, provádějící sociální reformy, decentralizaci a sekularizaci. Od samého začátku tohoto konfliktu mu věnovalo pozornost mezinárodní společenství a postupně došlo k zapojení řady dalších zemí. Vlády, politické strany, odbory, náboženské obce i soukromé osoby z celé Evropy i mimo ni si uvědomili, že tento konflikt, i když územně omezený, je pro ně velmi důležitý. A tak se překvapivě Španělsko stalo středem světa pro tisíce lidí, kteří tam nikdy nebyli a nikdy předtím mu nevěnovali žádnou pozornost…

A ještě text oficiální:

Občanská válka trvala od roku 1936 do roku 1939. Vyžádala si snad půl milionu obětí, zničila města a vesice. Podle názoru vítězné strany šlo o křížovou výpravu proti neznabohům. Podle názoru poražených šlo o boj s reakčními silami, které susily Španělsko po dlouhá staletí. Španělská občanská válka budí stále velkou pozornost. Mnozí lidé ji vnímají jako předzvěst druhé světové války, jako první bitvu mezi demokracií a fašismem. Tisíce dobrovolníků bojovaly ve Španělsku za ideály, které považovaly za vlastní. Španělé ale věděli, že příčiny konfliktu jsou pouze vnitřní. To jejich země lehla popelem, to jejich dějiny skončily v troskách.

Film – Občanská válka ve Španělsku – Prolog k tragédii, léta 1936 – 1939

Kniha Španělská občanská válka 1936-1939 (The Spanish Civil War 1936-1939) z roku 2002, jejíž autorkou je Frances Lannonová, má obvyklých 96 stran a přeložil ji PhDr. Marian Kratochvíl.

Občanská válka ve Španělksu, vybojovaná v letech 1936 až 1939, měla obrovský význam mezinárodní i vnitropolitický. Profesorka Frances Lannonová v této strhující publikaci vysvětluje, jak tento původně vnitřní konflikt eskaloval, nabyl mezinárodního kontextu a dotkl se přímo nacistického Německa, fašistické Itálie či Sovětského svazu. Podíváme se rovněž do zákulisí rozhořčených bojů, nejen mezi znepřátelenými protivníky, ale přiblížíme zároveň dění uvnitř znesvářených stran. Vyslechneme prožitky mužů a žen, kteří se bojů na té či oné straně přímo účastnili. Rovněž oni, stejně jako lidé na celém světě, spějícím ke II. světové válce, hráli o mnoho…

Žánr: Dokument / Válečný

Délka: 51 minut (51:33)

Původní název: The Spanih Civil War – Prelude To Tragedy

Menu DVD 

Údaje o DVD:

Zvuk: Dolby Digital 2.0 anglicky, česky, polsky

Titulky: česky, polsky

 

Nastavení zvuku a titulků 

 

Obraz: barevný/černobílý PAL DVD5 4:3

Bonus: žádný