Vítejte na novém webu!

Jak mnozí z pravidelných i občasných návštěvníků zjistili, na zdejším webu došlo k jistým větším změnám. Jak jsme již dříve avizovali, den D, čili den zásadní změny nastal právě dnes.

Momentálně se nový web nachází v prvních okamžicích svého života, proto bych rád upozornil na určité porodní bolesti. O přechodu na nový systém jsme začali uvažovat někdy v polovině července, a jako možný termín přechodu se nám vzhledem k náročnosti celé akce jevil možný konec tohoto roku. Nakonec se však sled událostí podstatně urychlil a my jsme se rozhodli k přechodu přistoupit co nejdříve. To však sebou nese jistý kompromis, a to fakt, že web bude po funkční stránce dolaďován za běhu v několika následujících dnech a po obsahové stránce možná i týdnech. Proto vás, čtenáře, prosím o strpení a shovívavost a předem upozorňuji, že ne vše bude hned fungovat tak, jak by jste si přáli. Na ladění se ale pracuje a cílem je dostat vše v co nejbližší době do plně funkčního stavu (a pak už jen vylepšovat).

Rád bych proto poděkoval všem, kteří se o rozběh nového webu zasloužili, tedy jednak lidem z VirtualDreams – především "vizionářce" a "motoru" všeho dění, paní Evě Králové; dále panu Lihačovi, který se stará o technické zázemí, a v neposlední řadě všem těm "bezejmenným hrdinům", kteří pomohli s převodem velké části textů a článků. 

V uplynulých dvou letech jsme používali redakční systém RS2, který je určen spíše pro osobní blogování než pro správu rozsáhlých webů. Přesto se nám s tímto systémkem podařilo rozjet web a dovést ho do stavu, tak jak jste ho znali až dosud. RS2 je pro vedení internetového deníčku jeden z nejlepších systémů tohoto typu, o čemž svědčí právě fakt, že po něm často sahají i autoři jiných projektů, než jsou jen blogy. Proto bych na tomto místě rád poděkoval rovněž jeho autorovi (který je znám na internetu jako Juneau) a popřál mu do budoucna mnoho úspěchů.

Nyní nám tedy nezbývá, než "máknout" na tom, aby se to tu co nejdříve dostalo do aktuálního stavu, a vy, naši čtenáři, jste zde opět nacházeli každý den aktuální informace o "svých" DVD. Tak nám držte palce!